Det hela aktualiserades i augusti i år då den nya gruppbostaden på Månglaren invigdes. Där finns sex lägenheter som snabbt fylldes.

Men för några av de boende kom månadshyran på nästan 6 700 kronor som en chock.

I samband med detta bestämde sig kommunen för att ta ett helhetsgrepp kring hyrorna, både för äldre och funktionshindrade. I november kom dock beskedet att kommunen avvaktar med en eventuell hyressänkning. Man ville se vad regeringen skulle komma med i form av nya reformer vid årsskiftet.

Nu lägger omsorgen fram ett förslag där hyrorna förväntas sänkas, men bara marginellt.

Ärendet tas upp på tisdagens nämndsammanträde.

Förslaget är att införa ett tak på 6620 kronor, vilket är det högsta belopp som den enskilde har möjlighet att söka särskilt bostadstillägg för.

Annons

— I den utredning som gjorts har vi strävat efter att vara så objektiva och rättvisa som möjligt. Vi ser också att det resultat som vi kommit fram till är likvärdiga med andra kommuners hyror, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

I den utredning som går upp till politiken är man noga med att lyfta fram att en person ska inte ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder. De avgifter som kommunen tar ut får inte överstiga kommunens självkostnader och får endast avse den enskildes privata bostad. Men kommunen har rätt att ta ut skäliga avgifter från personer med inkomst för bostad. Däremot har man skyldighet att se till att den enskilde får behålla tillräckligt med pengar för att kunna tillgodose sina behov.

De senaste åren har omsorgsnämnden i Skara kommun byggt nya LSS-boenden och inom den närmsta framtiden planerar nämnden att bygga ytterligare ett boende. Detta har inneburit och kommer att innebära att hyresnivåerna ökar.

— Månglaren är ett nybyggt LSS boende och kommunens självkostnader för hyran ligger över det tak som nu föreslås. Det innebär att en del av den faktiska hyran kommer subventioners av kommunen, säger Eva Sandahl controller på omsorgsförvaltningen.

Om den föreslagna hyresnivån går igenom kommer de personer som bor på Månglaren att betala 6 620 kronor istället för 6 771 kronor.

— Vi skickade brev med information till föräldrarna i fredags, säger Pernilla Magnusson.

Förslaget grundar sig i de nya bestämmelserna som regeringen införde 1 januari 2018. De nya bestämmelserna förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning. Taket för bostadstillägget höjs från 5000 till 5600 kronor. För de personer som får särskilt bostadstillägg höjdes den skäliga bostadskostnaden från 6200 kronor till 6620 kronor. Det innebär en möjlighet att ansöka om särskilt bostadstillägg för en hyra upp till 6620 kr för personer med låg inkomst. Skatten sänks för personer med sjuk- och aktivitetsersättning med ett snitt på 134 kronor i månaden.