Idag skrevs avtalet mellan Business Sweden och Business Region Skaraborg under i Timboholmssalen på Skövde Kulturfabrik. Det skedde vid ett av Kommunalförbundets möten där kommunalråd, oppositionsråd och skolchefer från samtliga 15 kommuner deltog. Avtalet gäller samverkan för att attrahera internationella företag till Skaraborg.

Skaraborgs 15 kommuner har gemensamt valt att starta upp tillväxtorganisationen Business Region Skaraborg, vars syfte är att arbeta med investeringsfrämjande åtgärder och attrahera kompetens till Skaraborg. Samarbetsavtalet med Business Sweden syftar till "en effektiv samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå som ska stärka det investeringsfrämjande arbetet".

Tanken väcktes efter att Northvolt AB proklamerade att man sökte en ort för det som sägs bli Europas största batterifabrik. Först ställde sig Skövde och Mariestad sig var för sig i kön, sedan kom man överens om en gemensam ansökan, men nådde inte ända fram och de 3000 utlovade arbetstillfällena gick om intet.

– Från politiskt håll har man poängterat hur viktigt det är att man jobbar aktivt och offensivt för att skapa fler arbetstillfällen i Skaraborg. Samtliga näringslivschefer fick i uppdrag att undersöka hur man på ett proaktivt sätt kan arbeta med förfrågningar och etableringar, sa Claes Fahlgren, som är näringslivsstrateg i Skaraborgs kommunalförbund.

Annons

– För ett år sedan hade vi vårt första möte med Business Sweden för att utreda vilka resursbaser med internationell lyskraft vi har i länet.

Under våren beviljades 9,6 miljoner kronor från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att genomföra satsningen och till det 17:e regionkontoret i Sverige rekryterades Gustaf Wikblom och Alexandra Norlander Tornberg.

– Vi får ett skyltfönster utåt, och det är den största vinsten mot marknaden. Den andra effekten är att vi får en beredskap att kunna ta emot både stora och små kunder, sa Gustaf Wikblom.

– Där kan vi stötta kommunerna med offertberedskap. De har kommit olika långt och där kan vi ha en övergripande bild. Det blir en annan marknadsföring av vår region utåt, säger Alexandra Norlander Tornberg.

Business Sweden har 55 kontor över hela världen.

– Vi är jätteglada att vi nu får sluta det här avtalet med Skaraborgsregionen, att få inleda ett fördjupat samarbete och välkomnar er in i den investeringsfrämjande familjen, sa Francisca Herodes, som är Head of investment services and cooperation på Business Sweden, i sitt tal.

– Det här arbetet är viktigt, för Sverige är en liten, men väldigt internationaliserad ekonomi. Det kan handla om att hjälpa företag med att skaffa mark och lokaler, forsknings- och utvecklingssamarbeten, uppköp av företag och att se till att utomlandsägda företag faktiskt stannar kvar i den här regionen.

Avtalet mellan Business Sweden och Business Region Skaraborg vilar på fem punkter: produktutveckling, marknadsföring, direktförsäljning, investerarservice och arbetet med att behålla företag.

– Det är när våra kommuner arbetar tillsammans som vi blir så starka att vi går igenom bruset. Vi skulle aldrig få så mycket för pengarna om vi skulle göra det här arbetet var och en för sig, sa Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson (M), innan hon och Francisca Herodes högtidligt skrev på avtalet.

– Det är ett historiskt steg vi tar. Efter Northvolt så insåg vi hur anorektiska vi i Skövde och Mariestad var när vi skulle presentera våra styrkor. Vi var helt enkelt inte förberedda nog. Men tillsammans med Business Sweden så går vi utanför Skaraborgs gränser och ser till att vi kan konkurrera internationellt.