Nina Drakfors bytte Socialdemokraterna mot Sverigedemokraterna och blev ledamot i SD:s styrelse i Skara.

Hon har också varit den utpekat främlingsfientliga sajten Granskning Sveriges ansikte utåt. En sajt som bland annat har varit hårt kritiserad för sina metoder att spela in samtal, klippa om och lägga ut dem på Youtube.

Hannyah Jörtoft, partiets ordförande i Skaraborg, är en av dem som anser att intervjumetoden är olämplig och att politiker inte bör använda sig av den.

I slutet av februari uppgav hon att hon hade för avsikt att ta upp frågan om Drakfors medlemskap i partiet med distriktsstyrelsen.

— Styrelsen hade ett möte i mars och jag tog upp frågan om det fanns ett intresse att diskutera Drakfors eller inte. Men vad svaret blev vill jag, av respekt till enskilda personer, inte berätta, säger hon.

Hon betonar samtidigt att det är medlemsutskottet som utreder partiets personärenden och att det är partistyrelsen som fattar eventuella beslut. Inte distriktsstyrelsen.

Är Drakfors fortfarande medlem i partiet?

— Vad jag vet så är hon det.

Är Nina Drakfors medlemskap i SD en fråga som har utretts, eller utreds, av partiets medlemsutskott?

Tidningen skickade frågan till partiets presstjänst och fick svaret att hon varken varit, eller för närvarande är, ett ärende hos utskottet.

Den 22 april träffas partiets distriktsstyrelse i Skaraborg igen och frågan om Nina Drakfors finns inte med på dagordningen, uppger Hannyah Jörtoft.

I december förra året lade Drakfors ned sitt engagemang i den aktuella sajten, men hon har uppgett för tidningen tidigare att hon eventuellt kan tänka sig en comeback.

Läs mer: Läs vår långa intervju med Nina Drakfors