50 gym, utspridda i samtliga Skaraborgs kommuner är i dag anslutna till Dopingfritt Skaraborg. Det innebär att alla som tränar på gymmen skriver på ett avtal där man förbinder sig att ta ett dopingprov om gympersonalen eller någon annan från samarbetet ber dem. Den som inte lämnar in något prov eller testar positivt blir då avstängd i från samtliga gym i Skaraborg i ett år.

Vill anställa

Men vi har inte möjlighet att göra så många tester som skulle behövas, säger Bengt Nilsson drogförebyggande samordnare i Falköping som startat projektet.

Annons

– På ett år har vi kunnat ta mellan 50 och 100 prover, men vi vill kunna utöka till 400 prover per år för att det ska bli mer effektivt. Vi skulle vilja ha två personer anställda för just det här, men då krävs mer pengar, säger Bengt Nilsson. Vi har jobbat hårt för att få in pengar, men det är inte lätt.

Fler provtagningar

I dag är det knappt tio personer som är avstängda från gymmen på grund av att man lämnat ett positivt prov eller inte lämnat något prov alls. Den siffran skulle garanterat öka i takt med att provtagningarna blir fler.

– Vi tror att fler stickprover skulle vara bra också i förebyggande syfte. Att vi kommer med jämna mellanrum till gymmet kanske gör att någon avhåller sig från dopingpreparat.

Men de som bli avstängda lämnas inte bara vind för våg.

– Vi har ett samarbete med dopingmottagningen i Örebro där alla som stängs av erbjuds hjälp. Dock är det inte många som valt att ta den hjälpen, säger Bengt Nilsson.

Gym