Skaraborgs tingsrätt ansåg att bevisningen var övertygande och dömdes Bilevicius till lagens strängaste straff.

– Vi överklagare för att min klient säger sig vara oskyldig, säger försvarsadvokat Inger Rönnbäck.

Åklagaren Lars- Göran Wennerholm redovisade under rättegången DNA-spår och vittnesuppgifter som band Nerijus Bilevicius till brottet.

Inger Rönnbäck förklarar att en del i överklagandet är att det finns andra sätt att bedöma DNA-bevis än vad tingsrätten gjorde.

Tingsrätten skrev i domen: "Tingsrättens slutsats är därför att det är ställt utom rimligt tvivel att det var Nerijus Bilevicius som med avsikt berövat Lisa Holm livet på sätt åklagaren påstått. Gärningen kan inte bedömas som mindre grov. Nerijus Bilevicius ska därför dömas för mord."

Under rättegången hävdade Nerijus Bilevicius att han var i sin bostad under brottstiden och han fick stöd för det påståendet av sin hustru. Men hans alibi var inte tillräckligt starkt.

Konsekvent genom hela rättegången förnekade Nerijus Bilevicius att han begått brottet och han gav inte några förklaringar till varför hans DNA fanns på Lisa Holms kläder.

– Jag kommer att kalla ytterligare några vittnen till hovrätten, säger Inger Rönnbäck.