Personen har mellan den 3 augusti 2017 och den 6 november 2017 fört över pengar från ett gemensamt konto.

• Den 3 augusti 2017: 
133 860 kronor.

•  Den 4 augusti 2017: 
137 250 kronor.

•  Den 3 november 2017: 500 000 kronor.

• Den 4 november 2017: 500 000 kronor.

Saknades miljon

En annan person i ledningen upptäckte plötsligt att det saknades stora belopp från ett gemensamt konto och har efter att händelsen uppdagades fört tillbaka 500 000 kronor.

Därför är nu kravet på bokföraren en återbetalning på 771 110 kronor. Det är också det skadeståndsbelopp som tingsrätten dömer ut.

Den bokföringsansvarige menade vid rättegången att hon haft svårt att sköta bokföringen eftersom hon fått jaga de papper som krävs. Att hon flyttade pengarna var för att hon var rädda att inte betala olika poster som krävdes.

Det anser Skaraborgs tingsrätt vara en efterhandskonstruktion.

I den övriga ledningen tror man egentligen inte att det är pengabrist som orsakat händelsen, utan hänvisar till helt andra orsaker. Den nu åtalade har tidigare skött bokföringen klanderfritt under ett stort antal år.