En tuff och tydlig ton som kräver svar på frågor, inte undanflykter och ”offerkofta-försvar”, utan tydliga redogörelser för hur hanteringen av dessa frågor skett.

Som kommunmedborgare är det kanske inte alldeles lätt att följa med i ”svängarna” och kanske litar man på den information som kommer fram i de olika kanalerna? Då kan det vara svårt att bilda sig en egen uppfattning om vad som är sant och vad som inte stämmer eftersom de olika inblandade uttrycker sina egna åsikter och har sin agenda, vinkel på saken.

Därför borde det nu vara dags att ”lägga alla kort på bordet” för den politiska ledningen och redogöra för hur hela den här historien har uppkommit, hanterats och vilka avsikter man har.

Efter att ha lyssnat på kommunalrådets svar på personalens frågor under mötet på Katedralskolan igår (tisdag) eftermiddag, så blir jag mer och mer övertygad om att det har planerats länge kring det som nu är på gång. Detta trots påståendena kring vem som frågade vem och när det var, vilket nästan bara blir löjligt när man nu får höra att såväl ritningar som avtal finns färdiga kring lokalerna på Katedral.

Det var många och högst relevanta frågor som personalen ställde igår, men svaren utmynnade till slut i ”vad är då alternativet?” från kommunalrådet. Det är ju en retoriskt smart fråga att ställa till orolig personal som inte på något sätt har varit involverad eller informerad i och kring processen ”Skolstaden Skara” och projektet att lämna över gymnasieprogram till en privat friskoleentreprenör samt hyra ut lokaler i det kommunala gymnasiet.

Annons

Men mitt svar blir självklart: Gör om och gör rätt!

Magnus Gunnarsson (MP)

Gruppledare och ledamot i BUN