Widegren konstaterar samtidigt att det måste vara högt till tak i partiet, men att Moderaterna har färdiga rutiner för hur persondiskussioner av det här slaget ska gå till. Detta oavsett om man är verksam på lokal, regional eller nationell nivå.

– Det finns ju en valberedning som har till uppgift att sondera i den här typen av frågor, menar Cecilia.

Hon menar nu att det åter måste bli ordning och reda i partiet.

– De senaste dagarna har jag faktiskt skämts över det som hänt. Nu blev det nästintill en omänsklig situation för en enskild person, konstaterar Widegren.

Annons

Politikern hoppas nu på att partiet ska få koncentrera sig på politiken, inte personfrågor.

– Vårt mål är ju att Stefan Löfven ska byta jobb. Det finns samhällsproblem som måste förändras och tas tag i, fortsätter hon.

Cecilia konstaterar också att det nu är viktigt att valberedningen tar fram en tydlig kravprofil på en tänkbar efterträdare och att laget runt denna person också utformas efter den. I valberedningen finns också alla delar av partiet representerade.

– Det är faktiskt bara 380 dagar kvar till dess att svenska folket går till val. Det är väldigt kort tid för en statsministerkandidat.

Hon menar att stämman i oktober har en viktig uppgift och det är att slå fast vad de vill med Skaraborg och Sverige.

– Det är tusentals moderater som jobbat med de här frågorna, varav många i Skaraborg. Även Anna Kinberg Batra har lagt mer mycket tid på detta.

Men nu är det över för hennes del i rollen som partiledare.