Hon konstaterar också att det här är ett stort problem. Exempelvis preparatet fentanyl hanteras i mycket små doser och det krävs inte mycket för att man ska riskera att dö.

– Den här utvecklingen är oerhört allvarlig. Vi kan aldrig acceptera att människor dör av narkotika, och idag avlider alldeles för många av droger i Sverige, fortsätter Strandhäll.

Ministern menar också att myndigheterna reglerar olika varianter av Fentanyl på löpande och sammanlagt har 20 varianter narkotikaklassats i Sverige eller anses vara hälsofarliga av andra skäl under de senaste åren.

– Men regeringen har också tagit flera andra initiativ under mandatperioden för att komma åt de här problemen. Jag håller helt enkelt inte med om Cecilia Widegrens kritik.

Missförstått?

Moderaten anser däremot att Socialdemokraterna verkar ha missförstått frågan.

– Jag undrade vilka nya insatser regeringen tänker vidta eftersom varken Alliansens eller den här politiska majoritetens insatser är tillräckliga. Vi får helt enkelt inte stopp på de nya droger som skapas tillräckligt fort, säger Cecilia.

Men konstaterar samtidigt att hon får förtydliga sig.

Annons

Området har redan haft sitt första dödsfall efter att en kvinna satt på sig fentanylplåster och lagt sig i ett solarium. Värme förstärker effekten.

– De som distribuerar den är mycket snabba på att ändra en liten beståndsdel, så att man kan undvika narkotikaklassning. Alliansen har därför velat ha en familjeklassificering, så att man kan fatta ett snabbt beslut om kombinationen ändras, menar riksdagsledamoten.

Vad pekar ministern på?

Men vad är det då Strandhäll menar att dagens regering gjort?

– Vi har låtit en utredare göra en bred översyn av problemen med den här typen av substanser. Just nu förbereder jag och mina medarbetare på socialdepartementet ett förslag som ska göra att vi snabbare kan uppmärksamma och stoppa spridningen av nya nätdroger, säger ministern.

Hon påpekar också att om Widegren varit uppmärksam så hade hon också vetat att de aviserat ett lagförslag för riksdagen de närmaste månaderna.

Jag vill ta hårdare tag mot oegentligheter med recept. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att lämna förslag på de ändringar som behövs för att införa elektronisk förskrivning av läkemedel. Elektroniska recept är lättare att följa upp. Socialstyrelsen har också fått mitt och regeringens uppdrag att se över informationshanteringen.

Mer tillgängligt

Annika Strandhäll anser också att man behöver öka tillgänglighet av naloxon.

– Det är ett läkemedel som kan häva överdoser, och på så sätt hindra att personer i missbruk dör. Häromdagen redovisade Socialstyrelsen och Läkemedelsverket det uppdrag som vi gav dem i våras, om hur naloxon kan tillgängliggöras för fler.

Men Widegren är ändå inte nöjd med svaren.

– Jag tycker fortfarande att det mesta av det här är åtgärder som Alliansen genomfört eller tryckt på för att genomföra. Min fråga var vad för nya åtgärder som planeras eftersom det vi gjort inte räcker. Risken är att fler Skaraborgska ungdomar dör om det går för långsamt.

Dessutom anser moderaten att om hon och socialminister delar åsikt i grundfrågan så borde man kunna samverka med att få bukt med problemet.

Läs fler ungdomar kommer att dö:

Läs dödsdrogen skördar liv: