För första gången är över hälften av svenskarna feta eller överviktiga. Detta enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma varierar baserat på kön, ålder och utbildningsnivå. Fetma är till exempel vanligare bland äldre än bland yngre och bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland de med eftergymnasial utbildning.

Fakta om gastric bypass

Gastric bypass är en typ av fetmaoperation som innebär att den övre delen av magsäcken, pr..

Fakta om gastric bypass

Gastric bypass är en typ av fetmaoperation som innebär att den övre delen av magsäcken, precis under matstrupen, kopplas ihop med tunntarmen. Operationen innebär att magsäcken blir cirka 80 procent mindre. Personer med ett BMI över 35–40 kan få genomgå gastric bypass-operation om de riskerar att få allvarliga hälsoproblem på grund av sin vikt.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Statistiken visar vidare att det är stora skillnader i landet. Minst andel feta och överviktiga har Stockholms län, där medelvärdet för 2013–2016 ligger på 44 procent, medan motsvarande siffra i Gävleborgs län är 58 procent.

Annons

Den som är överviktig löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes, vilket mer än fördubblar risken att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-Lungfonden föreslår i ett pressmeddelande att fler diabetespatienter får möjligt till gastric bypass-operationer.

"Alarmerande ökning"

Den ideella insamlingsorganisationen hänvisar till en studie med goda resultat inkluderande 26 000 svenskar med typ 2-diabetes. I studien framkommer att två tredjedelar av de patienter som åt diabetesläkemedel före gastric bypass-operation klarade sig utan medicin fem år senare.

— Den ökande övervikten i Sverige är alarmerande, inte minst på grund av risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Därför är det här forskningsframsteget väldigt glädjande – förhoppningsvis kan upptäckten förbättra livskvaliteten för tusentals som har diabetes och ge fler människor tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i pressmeddelandet.

En växande andel av befolkningen har läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes. Enligt Hjärt-Lungfonden avlider cirka 2 000 personer årligen med diabetes som dödsorsak.