Så började också klockspelet med ”En vänlig grönskas rika dräkt”. Barbro Olofsson gav riktlinjerna för kvällen. När vi gästar Skaras märkvärdigaste minnesmärke tar hon hjälp av några av de personer som finns med på Krönikebrunnen. Efter den korta promenaden från Prubbatorget till Krönikebrunnen gav Barbro en introduktion av den historiska minnesplatsen. Därefter presenterade hon tre av de figurer som finns ingjutna.

Brynolf Algotsson, mera känd som biskop Brynolf, började med att berätta sin livshistoria. Han föddes på 1200-talet, tillbringade flera år i Paris och blev biskop i Skara 1278. Han gjorde sig känd för sitt arbete för kung Magnus Ladulås med fastställande av tiondet och har var en mycket framstående diktare.

Jesper Svedberg var en annan mycket känd Skarabiskop. Efter studier i både Uppsala och Lund kom han till Skara 1702 som nyutnämnd biskop. Innan dess fanns han med i arbetet med att modernisera den svenska bibeln, han var också mannen bakom en ny psalmbok där han själv författade många nya. Både bibel och psalmbok stötte dock på patrull och kom aldrig att spridas i Sverige, Bättre lyckades han, när han också utnämndes till biskop i Amerika. Där fann han avsättning på hela upplagan av 3 000 psalmböcker. Jesper Svedberg var en av många biskopat som bodde på Brunsbo. Han dog 1735 och är gravsatt i Varnhems klosterkyrka.

Annons

Den tredje mannen som tog klivet ut från Krönikebrunnen var Lidköpingsfödde Gunnar Wennerberg. Han tillbringade många år i Skara, både som elev och lektor på Skara Katedralskola. Därför räknat vi honom som Skarabo. Han gjorde sig ett namn både som politiker och statstjänsteman. Han verkade under två perioder som ecklesiastikminister och bar landshövding i Växjö. Vi kanske känner honom mest för hans verksamhet i Uppsala. Där blev han ledare av ”Allmänna sången” och skrev mycket många kända visor, framför allt om Magistern och Glunten. Cirkeln slöts när han berättade om sin sista natt då han uppvaktades av studentsångare utanför sitt boende vid Läckö.

Efter detta bjöds det på några av sångerna från ”Magistern och Glunten” som presenterades av far och son Nyberg, ackompanjerade av Åsa. Barbro Olofsson tog över och passade på att hylla Lars Hjertén som gestaltat Gunnar Wennerberg, som förra vecka fyllde 80. Därefter tågade större delen av sällskapet vidare till Båtsmanshuset, där det som vanligt fanns kaffe och fralla till alla. Kvällen till ära, följde även familjen Nyberg med, så det bjöds på ännu mera sång och musik på gården.