Vildsvinsstammens snabba framväxt i Sverige har fört med sig omfattande problem. För lantbrukare handlar det om sönderbökade grödor och minskade skördar. För bilförare handlar det om tusentals trafikolyckor per år, där vildsvin är inblandade. Jakten på vildsvin bör öka men regler och hantering av vildsvinsköttet hämmar intresset och gör vildsvinsjakten onödigt komplicerad och ofta olönsam. Moderaterna presenterar därför en rad förslag för hur vi ska underlätta jakten på vildsvin och göra den mer lönsam för jägarna.

Annons

I Sverige beräknas vi ha mellan 200 000 och 300 000 vildsvin. De senaste åren har jakten på vildsvin ökat, vilket är bra men trots att vi skjuter omkring 100 000 vildsvin per år så är det inte tillräckligt. Den snabba framväxten har fört med sig stora problem. Antalet viltolyckor med vildsvin har ökat under 2017, vilket medför såväl försäkringskostnader som lidande. Vildsvinens bökande ger även stora skador på åkrar och i trädgårdar, för att bara nämna några. För att fortsatt ha vildsvinsstammen under kontroll behöver vi utöka och underlätta jakten på vildsvin.

Underlätta jakten. Jägarnas arbete med att sköta den svenska viltvården är oerhört viktig och nödvändig. För att utvecklingen av den svenska vildsvinsstammen ska vara hållbar över tid måste vi underlätta för jägarna att sköta viltvården genom att se över lagar och regler runt vildsvinsjakten . Vi måste hantera vildsvinsköttet på samma sätt som övrigt vilt efter den utförda trikinkontrollen. Idag är det onödigt komplicerat och ofta olönsamt att sälja och hantera vildsvinskött. Vi vill också underlätta licenshanteringen för laglydiga vapenägare och vi vill förbättra möjligheterna för jägare med funktionsnedsättning att komma ut och jaga.

Mer vildsvinskött i de offentliga köken. Om kommuner och landsting upphandlade mer viltkött, särskilt vildsvinskött, skulle efterfrågan sannolikt öka, vilket i sin tur skulle betyda att jägaren kan få bättre betalt för köttet och att intresset för vildsvinsjakt ökar. I Moderaternas budget för 2018 satsar vi därför fem miljoner kronor extra årligen för att stärka Jordbruksverkets infrastruktur inom de offentliga köken, i syfte att gynna upphandlingen av mer viltkött.

Vi moderater vill underlätta vildsvinsjakten och göra den mer lönsam. Genom en ökad vildsvinsjakt kan vi minska skadorna inom de gröna näringarna och i trafiken.

Sten Bergheden (M)Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg