Det har verkligen varit fyra meningsfulla år. Dels har vi under ekonomiskt strikta ekonomiska ramar kunnat behålla alla sjukhusen, Falköping, Mariestad, Lidköping och Skövde trots att vi i Skaraborg inte lever i befolkningstäta områden. Dels har vi kommit en god bit på väg att utveckla den nära vården och ses som förebild i Västra Götalandsregionen. Kombinationssjuksköterskor för ökad kontinuitet för patienten har påbörjat sitt arbete på sjukhuset/Skövde kommun. Vi har under 2016 och 2017 haft god tillgänglighet med budget i balans. Tyvärr har det under innevarande 2018 stuckit iväg med ett underskott som kommer att landa runt 100 miljoner.

Mitt tack riktas framför allt till en fantastisk personal som gör sitt yttersta för att bedriva en god sjukvård med ett gott bemötande. Sjukhusledningen arbetar febrilt för att hålla god tillgänglighet med god kvalitet. Inte minst SkaS chefssekreterare som spindeln i nätet har alltid funnits till hands. Mina styrelsekamrater har tillsammans resonerat sig fram till bästa lösningarna och besluten har varit eniga om man bortser från naturliga protokollsanteckningar. Fackliga företrädare har deltagit i styrelsemötena vilket varit mycket betydelsefullt med information och kunskap direkt från verksamheten.

Jag vill framföra ett särskilt tack till patienter som hört av sig med oftast positiva omdömen om sjukvården men också dem som framfört negativ kritik, vilket ger en extra puff till mig som politiker att satsa mitt bästa. Detsamma gäller personal som framfört positiv och negativ kritik på olika sätt. Allt har varit meningsfullt.

Annons

Det började med invigning av BB Skövde och barnsjukvårdens nya lokaler, fortsatte med upprustningen av psykiatrin med läkarrekryteringar och beslutet om att samla specialistpsykiatri och somatik på samma sjukhus. Det fortsatte med akutmottagningens fantastiska resa och så många specialistverksamheter på SkaS som är otroligt skickliga. Dagsjukvården i Mariestad utvecklades efter stängning av avdelning. Forskningsinsatserna ökar, medicinsk utveckling sker inom ett flertal diagnosgrupper. Lönerna borde höjts, men har ändå kommit ikapp regionsnittet.

Regionledningen i Västra Götaland premierar SkaS i Skövde med nybyggnad av akut, psykiatriakut, operationssalar, röntgen mm och visar genom denna historiskt enorma ekonomiska satsning ett mycket stort förtroende för SkaS.

Med detta vill jag önska Pär Johnson (L) lycka till som ny styrelseordförande och ett gott nytt år till hela Skaraborgs Sjukhus. Själv fortsätter jag som ledamot i Hälso-och Sjukvårdsnämnden.

Ulla-Britt Hagström (L)