Samtidigt har människor flyttat till Skaraborg, nya invånare fötts och de äldre blivit äldre. Det betyder att sjukvården ska ge fler deras behov av vård. Inte heller detta har de styrande partierna tagit hänsyn till. Konsekvenserna av denna politik ser vi skaraborgare genom växande köer, minskad tillgänglighet till vård, personalminskningar och nedläggningar.

För oss är det oacceptabelt att skaraborgarna ska betala priset för en misslyckad borgerlig politik!

Pär Johnson (L), ordförande för SkaS, och Gunilla Druve Jansson (C), ordförande för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ni röstade för en underfinansiering av sjukvården i Skaraborg när budget för vår region klubbades i regionfullmäktige. Därmed är ni ansvariga för att det blivit vardag att diskutera hot om nedläggningar, personalneddragningar och sparbeting. Bland annat på Lidköpings sjukhus. Ni röstade också nej till Socialdemokraternas förslag att SkaS skulle få sina gamla underskott från 2018 avskrivna.

Trots att ni var emot lyckades vi socialdemokrater driva igenom att minska på SkaS skuldberg. Vi tror att ni är ganska tacksamma för det, eftersom underskotten, sparkraven och kraven om nedskärningar annars hade varit betydligt större.

Vi står upp för akuten i Lidköping och vill istället se satsningar som gör att människor i såväl Lidköping som övriga Skaraborg känner tillit till vården. Med en socialdemokratisk budget hade förutsättningarna för att stärka sjukvården i Skaraborg varit bättre. Med en socialdemokratiskt styrd region hade inte människor behövt oroa sig för en nedläggning av akuten i Lidköping.

Annons

Sebastian Clausson (S), 2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Susanne Larsson (S), vice ordförande Skaraborgs sjukhus

Alex Bergström (S), regionråd

Relaterat: Insändare: Skaraborg behöver två akutsjukhus
Relaterat: Patientföreningar oroas av sparförslag - sjukhusdirektören: ”Inga konstigheter”