Idag föreslår den moderatstyrda ledningen att Katedralskolan ska stänga intaget till samhällsprogrammet och de kvarvarande estetiska programmen för både nästa och nästkommande år.

Anledningen är att ge Olinsgymnasiet möjlighet att söka tillstånd för att öppna dessa program. För att ytterligare peka på hur absurt detta politiska förslag är, så föreslås dessutom att Olinsgymnasiet ska bedriva sin verksamhet på Katedralskolan och hyra lokaler som Skara kommun ska investera miljonbelopp i.

Idag gäller det för politikerna i barn- och Utbildningsnämnden om man vill vara på rätt sida av historien, vilka partier kommer aktivt ställa sig bakom en avveckling av Katedralskolan i Skara och vilka är villiga att slåss för skolans framtid och utveckling.

I de beslutsunderlag som Katedralskolans rektorer och tjänstepersoner tagit fram så framgår det med all önskvärd tydlighet vilka risker som detta beslut innebär. Både för framtida ekonomi, elevunderlag och personalens situation. Det oroar oss socialdemokrater att den moderatstyrda ledningen i Skara kommun inte bryr sig om de tydliga underlag som tagits fram och vilka oerhörda konsekvenser det kommer att få för Katedralskolans framtid.

Moderaternas ideologiska inställning till privata alternativ och personliga kopplingar till Katedralskolan och Olins förklarar en del varför detta drivs igenom. Men vilka drivkrafter som Centerpartiet, Liberalerna samt SD och KD har är inte lätt att förstå.

Annons

Idag har alla partier möjlighet att välja vilken sida av historien av Katedralskolans framtid man vill stå på.

Fredrik Nordström (S), oppositionsråd Skara kommun

Therese Kristiansson (S), 2:e vice ordförande BUN

Relaterat: Flera program kan läggas ner – locket på om Katedrals framtid
Relaterat: Orosrapport presenterades av S, MP och V gällande Katedralskolans framtid
Relaterat: ”Olinsgymnasiet kommer att bekosta renovering av de lokaler de ska hyra själva”
Relaterat: Politiskt bråk om Skolstaden Skara
Relaterat: Stormen kring nya ledningen - nu talar de ut
Relaterat: I vems huvud finns Skolstaden Skara?
Relaterat: Visst pågår det ett spel i kulisserna
Relaterat: Samarbete ska stärka Skara som skolstad
Relaterat: Eleven i fokus i Skolstaden Skara