Vi nöjer oss inte med skolfrid! Barnen är vår framtid!

Neddragningarna inom omsorgen kan inte fortsätta.

Pengarna räcker inte, varken i Skara eller i de flesta andra svenska kommuner. Personal sägs upp över hela landet. Utan rejäla tillskott så väntar mycket stora nerdragningar för välfärden i Sverige, hårdare press på personalen och sämre service för medborgarna.

Om det blir som Vänsterpartiet kräver, 10 miljarder till välfärden så skulle det bli 12 miljoner extra till Skara, om vi dessutom ska räkna in den extra skattehöjning lokalt som vi föreslog (20 öre mer än alliansen) skulle ge ytterligare 8 miljoner. 20 miljoner mer till välfärden med Vänsterpartiets politik med andra ord.

Vänsterpartiet Skara