Den 1 juli lyssnade jag till en diskussion på ett seminarium om försvaret under Almedalsveckan. Det fanns till och med sittplats, men nog så intressant. Temat var Försvarsberedningen – hur ställer sig oppositionen i försvarsfrågan? Medverkande var Allan Widman riksdagsledamot L, Lars Thomsson riksdagsledamot C och Hans Wallmark riksdagsledamot M. Den senare var så tongivande i debatten att jag var tvungen att ställa en fråga om när han medverkat till ett genombrott för Sveriges försvar. Nog om det men mycket intressant.

Efter mångårig strävan för försvaret har Allan Widman, verksam i Försvarsutskottet nu kunnat känna morgonluft och framstår som en vinnare i försvarsuppgörelsen mellan S, MP, C och L. Överenskommelsen innebär att försvaret ska få fem miljarder kronor årligen 2022 till 2025. Det ger enligt Allan Widman förutsättningar för ett på djupet uthålligt försvar. Det blir också mera krigsavhållande. Organisationen ska öka från 60 000 till 90 000 personer. Det civila försvaret ges större tyngd. Dubbelt så många värnpliktiga kallas in. Det blir en större basorganisation. Västsverige kommer att förstärkas. Fyra nya regementen etableras. Utbildning av territoriella förband mm.

Socialdemokraterna har fått böja sig för Liberalernas och Centerns krav. Försvarsberedningen konstaterade i sin slutrapport att 20 år av nedrustning och satsning på internationella insatser har lett till att Försvarsmakten inte längre är i stånd att leda en uthållig försvarsstrid av Sverige. Efter avhopp från beredningen från de fyra borgerliga partierna kunde det inte bli en överenskommelse över blockgränserna. Inte sedan år 1936 har enligt f d partiledare Jan Björklund regeringen blivit överkörd tidigare. Nu har S-MP-C-L i en uppgörelse fattat beslut och genomförandet väntar.

Annons

Som ordförande för Liberalerna i Skövde vill jag framföra ett tack till Allan Widman L för klarsynthet och uthållighet. Försvarspolitiken gynnar Skövdes och Västsveriges invånare.

Ulla-Britt Hagström (L)