A-traktorn har stor betydelse för många unga, inte minst på landsbygden där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig. Frihet att röra sig och möjliggöra fler livsval är en stark drivkraft för unga som vi ska underlätta och stärka. A- eller EPA-traktorn kan vara det transportmedel som möjliggör fler val till exempel utbildning, första jobbet eller fritidssysselsättning. I Skaraborg bara finns hela 983 registrerade A- eller EPA-traktorer, varav mer än hälften är i trafik. Flest finns i Falköpings kommun med 137 registrerade fordon, tätt följd av Vara kommun med 133 fordon. Lidköpings kommun har 116, Skövde 109, Mariestad 61 och Tidaholm 101 registrerade fordon. För att stärka trafiksäkerheten och kvaliteten skärps nu kraven för fordonen vilket både är efterlängtat och rimligt, men regeringen missar samtidigt att väga upp dessa skärpningar med att likställa dessa fordons hastighet med EU-mopeder. Vi anser därför att regeringen begränsar för Sveriges unga, inte minst på landsbygden.

Trafiksäkerheten är viktig och stärks successivt. Det gäller även för unga som färdas från landsbygden till studier, feriejobb, jobb, praktik och hobbyverksamheter i A- eller EPA-traktorer. Därför är nya besiktningskrav från och med år 2018 rimliga. Däremot måste regeringen samtidigt möjliggöra att när säkerheten förbättras, stärka ungas möjlighet att färdas likvärdigt i hastigheter som till exempel EU-mopeder. Ojämlika villkor för landsbygdens unga duger inte.

Annons

Vi anser därför att samtidigt som man skärper kraven, som besiktning för A- och EPA-traktorer, bör kompletteras dessa ökade krav med bland annat höjd hastighet. Allt för länge har till exempel A-traktor och EPA-traktor, inte kunna framföras mer än i 30 kilometer per timme. Samtidigt får ekipage som lantbrukstraktor med upp till 60 ton framföras i 40 kilometer per timme. Sett till trafiksäkerhet för föraren blir det därtill svårmotiverat/tolkat att en betydligt mycket mer krockkänslig mopedbil eller EU-moped får framföras i upp till 45 kilometer per timme, men inte A- eller EPA-traktor, än.

Vi har under lång tid påtalat dessa brister och äntligen har Transportstyrelsen fått i uppdrag att göra en översyn. Den översynen förväntar vi oss nu inkluderar flera delar, bland annat hur A-traktorer stryps. För att värna miljö och hållbara utveckling bör man återkomma med förslag om att man inte behöver köra på fullt varvtal för att uppnå den tillåtna maxhastigheten. Nuvarande lösning med höga varvtal för låg effekt sliter onödigt mycket på motorer, medför ljudföroreningar, drar mer bränsle än nödvändigt och påverkar på så vis miljön på ett sätt som går att undvika. Därtill bör översynen se till att återkomma med hastighetshöjningar som likställer dessa fordon med andra.

Regeringen kan på dessa sätt möjliggöra att unga på landsbygden får mer likvärdiga villkor som andra unga, att komma till sitt första jobb eller efterlängtad utbildning. Eller så kan regeringen göra som hittills, inte göra något, utan fortsätta se landsbygden utarmas. Regeringen och infrastrukturministern har efter många, många påminnelser i riksdagen nu äntligen bett om modernisering av föreskrifter från Transportstyrelsen gällande A-traktorer och EPA-traktorer. I detta läser alla in som använder fordonen att man nu återkommer med likställda villkor bland annat angående miljö, hållbar utveckling, hastigheter, exempelvis.

Ungas frihet att röra sig är stark drivkraft för utveckling och att förverkliga sina livsdrömmar. Det kommer vi fortsatt driva och stärka. Unga på landsbygden skall inte ha sämre möjligheter än andra. Ökad rörlighet möjliggör ökad chans att ta första stegen in på arbetsmarknaden, och fler i jobb är precis vad Skaraborg behöver.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Mats Green (M)

riksdagsledamot Jönköping