Det handlar om mycket pengar, över 1 miljard. Nästan 920 miljoner kronor i vårt budgetförslag går direkt till Skolan och Omsorgen, där löner, i likhet med andra verksamheter, är den i särklass största budgetposten. För hela Skara kommun går drygt 850 miljoner kronor av alla pengar i budgeten till löner för våra fantastiska medarbetare.

Relaterat: Strid om kommunens skattehöjning

Utan kommunens medarbetare skulle inte äldreomsorg, förskola, skola eller någon annan verksamhet kunna fungera. Saknas pengar till medarbetare i våra verksamheter så kommer du som invånare att påverkas. Därför föreslår Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet en höjning av skatten i Skara med 60 öre. Det skulle ge nästan 25 miljoner mer till att behålla och utveckla vår verksamhet samt möjlighet till bättre och mer ändamålsenliga lokaler för förskola, skola och äldreboende.

Relaterat: Oppositionens budget - vill se ännu större skattehöjning

Ofta handlar nyhetsrapporteringen kring de hårda skillnaderna mellan de olika politiska förslagen. Hur mycket pengar skiljer, vilka investeringar ska genomföras och vilka byggnader, hus, vägar eller torg ska det ena eller andra partiet bygga om deras budgetförslag ”vinner”. Det är en förenklad bild som bara berättar halva sanningen.

Det är oerhört viktigt att påminnas om att Skara kommun finns till för våra invånare. Tillsammans betalar vi skatt för att få välfärd och service i form av skola, omsorg, snöskottning, renhållning, idrottsanläggningar, bibliotek, kultur och annan verksamhet tillbaka. För att klara av det välfärdsuppdraget har Skara kommun närmare 2000 medarbetare.

Annons

Deras insats är avgörande för att Skara kommun ska kunna leverera välfärd.

För att kommunens medarbetare ska klara av det krävs en arbetsmiljö som gör det möjligt att genomföra sitt uppdrag. Om vi inte lyckas med det kommer det bli väldigt svårt att rekrytera fler som vill jobba i Skara kommuns viktiga verksamheter. En sådan ond spiral kommer påverka oss alla som bor i Skara. Dessutom krävs det att våra medarbetare och chefer inom skolan, omsorgen och andra verksamheter får vara med att påverka sin arbetssituation. Det gör vi bäst genom att undvika detaljstyrning och istället låter våra medarbetare och chefer sköta den dagliga verksamheten, medan vi politiker gör vårt yttersta för att skapa och ge rätt förutsättningar.

För att ge alla Skaras invånare den service, omsorg och utbildning som krävs och för att ge medarbetarna rätt förutsättningar behöver Skara kommun höja skatten.

Om vi inte höjer skatten tillräckligt så kommer besparingarna inom alla verksamheter att fortsätta och medarbetarnas arbetsmiljö försämras. Då drabbas vi alla!

Fredrik Nordström (S)

Oppositionsråd Skara kommun