Svar till insändarskribenten Undrande Skarabo som undrade varför Centerpartiet inte var på plats på ambulansdemonstrationen i Skara:

Centerpartiet har alltid värnat akutsjukvården, eftersom den är viktig för allas trygghet oavsett var man bor. Dagens ambulansverksamhet ger vård på plats redan vid framkomsten till patienten, och är inte idag enbart en transportorganisation. Under året har det tillkommit två bedömningsbilar i Skaraborg, som ska avlasta ambulanserna, speciellt med psykiatripatienter under helger och helgkvällar. Vi har också i Västra Götaland en helikopter som snabbt kan vara på plats vid händelser som kräver det, till exempel vid olyckor.

Relaterat: V och M sida vid sida i protest mot ambulansnedläggning

Centerpartiet har drivit på att resurserna till akutsjukvården ska räcka till för att vi ska ha en bra prehospital vård, som ambulanser, och det har satsats extra medel senaste mandatperioden på området från GrönBlå samverkan i regionen.

Vi är det parti som drivit på att vi ska mäta insatstiden per kommun, och inte per sjukhusområde. Vi tycker det är viktigt med god tillgänglighet i hela Skaraborg med ambulansresurs.

Centerpartiet värnar om ambulansverksamheten i Skara och hela Skaraborg. Vi har duktiga medarbetare inom Skaraborgs Sjukhus, inklusive ambulanssjukvården, som värnar om patienttryggheten. Den nya styrelsen för Skaraborgs Sjukhus får återkomma in på nästa år med ett mer samlat grepp om den fortsatta ekonomiska situationen för hela Skaraborgs sjukhus verksamhet. Centerpartiet vill se förslag där ambulansverksamheten prioriteras.

Annons

Lars Berg (C), gruppledare

Gunilla Druve Jansson (C), kommun- och regionpolitiker

Relaterat: Centern saknades på manifestationen
Relaterat: Toppolitiker i Vara oroas över ambulansneddragning