Elaine Eksvärd är två år när hon för första gången blir sexuellt utnyttjad av sin pappa. Övergreppen fortsätter i många år. Elaine är tyst. Hon vet inte att hon - och bara hon - äger rätten till sin egen kropp.

I boken Medan han lever skriver hon:

Fakta: Förskolebrevet

Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns fö..

Fakta: Förskolebrevet

Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns förskolechefer, med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy.

Riktlinjerna handlar både om att försäkra sig om att förskolan är en trygg plats där barnet inte riskerar att bli utnyttjat och om att lära barnen om integritet; sin egen liksom andras.

De består exempelvis i att all personal ska fortbildas i barns integritet, att endast ordinarie personal får byta blöjor på barnen, att man har en öppen-dörr-policy på toaletter och att barnen själva ska få regelbundna integritetsövningar då de lär sig om vad som är privata kroppsdelar.

Källa: Förskolebrevet.se

Jag visste inte skillnad på armbåge eller underliv och i pappas händer var man ju alltid trygg.

Men när Elaine för tre år sedan fick en sexuell film skickad på mobilen från sin pappa, gjorde hon inte som så många gånger tidigare och raderade den. Hon gick till polisen.

Samma dag bestämde hon sig för att skriva en bok om sin barndom. Att bryta tystnaden och bli en röst för alla de barn, tre i varje klass om man räknar lågt, som någon gång också utsätts för sexuella övergrepp.

Annons

Sedan dess har hon grundat Tre ska bli noll, ett icke vinstdrivande bolag som arbetar för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Och som en del i det arbetet lanserades den 23 februari, på Internationella brottsofferdagen, Förskolebrevet.se.

Målet? Att antalet utnyttjade barn ska bli noll.

Vi kämpar för att höja tröskeln till en skyddande miljö kring barnen. Tre barn i varje klass är tre barn för mycket. Vi önskar hitta ett samarbete med alla vuxna som rör sig professionellt bland barn. Vi har börjat med förskolorna men kommer fortsätta med idrottsföreningar och grundskolor, säger Linda Grådal, projektledare för Tre ska bli noll.

Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns förskolechefer, med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy.

På Förskolebrevets hemsida finns sedan en så kallad förskolekarta, där de förskolor som förbundit sig att följa riktlinjerna markeras med en blå prick.

I Skaraborg finns i dagsläget inga blåa prickar.

Föräldern Ida Jergell hoppas just att Förskolebrevet ska leda till att integritetsfrågan förs upp på förskolans dagordning på ett tydligare sätt.

– Det här är ingenting som pratats om på våra föräldramöten tidigare, vilket egentligen är konstigt eftersom det är en så självklar fråga. På nästa föräldramöte hoppas jag att man ska gå igenom vilka rutiner som finns kring de här frågorna och att vi som föräldrar kan börja ställa mer krav, exempelvis på att det alltid ska vara ordinarie personal som byter blöjor.

– Det finns säkert många förskolor som redan gör ett fantastiskt jobb. Jag skickade inte på något sätt in brevet för att svartmåla, utan för att lyfta frågan, säger hon.