För Trafikverkets driftområde Västra Skaraborg kommer Svevia att fortsätta utföra vägunderhållet under ytterligare fyra år.

Under vintersäsongen innebär det att de ska snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Svevia har jourverksamhet dygnet runt under hela vintersäsongen.

– Den mest trafikerade pulsådern genom driftområde Västra Skaraborg är E20 som också har de högsta kraven när det gäller åtgärder för vintervägunderhåll. Området har också en stor expansionskraft. Personligen tycker jag dessutom att det är ett fantastiskt vackert område där det ligger intill Vänern. Här stannar vi gärna kvar, säger Mattias Svedberg, arbetschef på Svevia, i ett pressmeddelande.

En stor del av Trafikverkets drift- och underhållsuppdrag handlar om att utföra åtgärder som gör att vägkonstruktionerna håller långsiktigt. Under sommarsäsongen görs löpande vägunderhåll som att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

Driftområde Västra Skaraborg hette tidigare Skara. När de nya kontrakten träder i kraft utökas driftområdesgränserna så att de även omfattar delar av tidigare driftområde Skövde. Förändringarna träder i kraft från och med den 1 september när de nya kontrakten startar.

Svevia kommer även att fortsatt att utföra vägunderhållet på driftområde Södra Skaraborg, vilket är Falköpingsområdet. De två kontrakten omfattar totalt 2745 kilometer väg och är tillsammans värda cirka 80 miljoner kronor per år.

Annons