Vattenförsörjningen från Borgunda vatten är frånkopplad för tillfället på grund av en driftsstörning på ledningen mellan Vättern och Borgunda.

Där kommer nu en del av Skaras vattenleverans från reservvattentäkten utanför Axvall. Reservvattnet är av god kvalitet, meddelar Skara energi. Men den har något förhöjda halter av turbiditet, järn och mangan vilket kan påverka smaken. Så om du tycker att kranvattnet smakar lite annorlunda är det anledningen.

Det går att hämta Vätternvatten från en tank vid Skara Energis kontor på Sven Adolf Norlingsgata, för den som önskar det.

Under driftsstörningen uppmanar Skara Energi att man gärna ska undvika onödig vattenförbrukning.