Ett av våra uppdrag är att granska - det är också det som du som läsare ska förvänta dig av oss.

Vi ska se till att missförhållanden lyfts, att de som inte har en röst kan få en och att de med makt synas.

Under vecka 33 publicerade vi en uppmärksammad granskning som rör problem på Skaras kommunala gymnasieskola.

Annons

Indikationer om ledningsproblemen där har kommit till tidningens kännedom i omgångar de senaste åren. I de flesta fall har vi inte kunnat publicera artiklar kring dessa då det kommit till oss i form av enstaka anonyma tips.

Katedralskolan är något som många läsare har en relation till. Kanske har man själv gått där, eller har barn eller barnbarn som går där idag. Kanske har man själv jobbat där, eller känner någon som jobbar där. Skolan i sig engagerar.

Vi valde för en tid sedan att börja titta närmare på vad som egentligen låg bakom de tips vi tidigare fått till oss. Bara för att några upplever problem så behöver det inte betyda att det är ett generellt bekymmer. Vi har därför pratat med en lång rad personer för att få en så klar bild som möjligt av de påstådda ledningsproblemen. Efter många timmar med intervjuer beslutade vi oss för att gå vidare, de var samstämmiga. Deras berättelser har du kunnat ta del av under veckan.

I samband med att vi nu kunnat berätta om problemen, som tidigare inte nått ytan, lyftes också frågan på sociala medier om varför vi valt att namnpublicera gymnasiechefen i vår granskning.

Varje namnpublicering föregås av noggranna publicistiska överväganden om huruvida personen ska namnges eller inte. I det här fallet gjorde vi bedömningen att det handlade om en högt uppsatt chef i kommunen och att kritiken var både bred och samstämmig. Alternativet var att benämna vederbörande som "en i skolledningen på Katedralskolan", men då hade vi samtidigt dragit med och misstänkliggjort en rad andra personer som inte berörs av kritiken som framförs.

Det är också viktigt för oss att den som berörs av kritiken får bemöta den. I det här fallet handlar det framförallt om gymnasiechefen, som fick utrymme i tidningen men valde att inte säga något om anklagelserna och har därefter inte velat kommentera vidare. Men alla dörrar är öppna för dem som vill ge sin bild i frågan.

Fortsätt tipsa oss om sådant du tycker att vi borde titta närmare på.

Maila på: red.sklt@vgt.se

Eller ring: 0511-770102

Sandra Skeppar, samordnare SkLT

Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare