Han är professor i biomedicin i Örebro och berättar att försöket med att ta fram det nya vaccinet nu har inletts med försök på råttor. Det ätbara vaccinet eller ett vaccin i form av nässpray skulle bli betydligt enklare än de vaccinationsmöjligheter som finns idag med en serie på tre vaccinationer och sedan påfyllning.

Hur lång tid tar det innan ni kan vara klara med det nya vaccinet?

ScandTick

Över 100 personer från universitet, sjukhus och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark delar i..

ScandTick

Över 100 personer från universitet, sjukhus och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark delar i forskningsprojektet ScandTick.

Inom nätverket pågår det intensiv forskning om fästingburna sjukdomar och hur vi kan undvika att bli sjuka.

— Minst tio år och då är jag kanske optimistisk. Min professor sade en gång att om man ska uttala sig om när ens forskning kan vara klar ska man gånga antalet år med Pi. Då får man rätt, säger Magnus Johansson och skrattar.

Eftersom han ofta är ute och plockar fästingar i naturen så har han vaccinerat sig mot TBE men det är något som han råder fler att göra, särskilt de som exempelvis bor i riskområden längs med våra havskuster, men också runt sjöarna Vänern och Vättern. Han tycker också att barn ska vaccineras.

— Tidigare avrådde man från det men nu anser man att också barn ska vaccineras mot TBE. Man ska generellt sett börja vaccinera sig hyfsat tidigt annars tar det inte lika bra. Är man äldre så måste man ta flera vaccinationer istället, säger Magnus Johansson.

Det är svårt att sia om hur en kommande klimatförändring påverkar antal fästingar. Blir det en temperaturhöjning på kanske en och en halv grad beror det på om den torkar ut stora områden. Då trivs inte fästingarna. Blir det däremot varmt och fuktigt blir de flera.

Ett land i Europa som har mycket fästingar är Österrike och där vaccineras 95 procent av befolkningen. När man började göra det sjönk antalet människor som fått TBE från 1 000 till 50 personer om året. I Sverige är det mellan 200 och 300 personer som får TBE varje år, en siffra som troligtvis skulle sjunka om det blev allmänna vaccinationer.

Borrelia och TBE

Borrelia är en bakterie som finns på var tredje fästing i Sverige. Den upptäcks vanligen som e..

Borrelia och TBE

Borrelia är en bakterie som finns på var tredje fästing i Sverige. Den upptäcks vanligen som en röd ring kring bettet och botas med antibiotika.

TBE är en virussjukdom, hjärnhinneinflammation, som bärs av 0,5 procent av fästingarna. Behandling saknas och det tar lång tid att bli frisk. Äldre personer och personer med svagt immunförsvar kan dö av TBE men det är ovanligt. Bestående men är däremot vanliga och därför rekommenderas vaccination.

Annons

Vaccinationer är ett sätt att skydda sig från TBE. Ett annat är att tänka på hur man klär sig när man är ute i naturen och att man går kollar igenom noga efteråt att inga fästingar har följt med hem.

— Jag var ute och sprang för några år sedan och var inte så noga med att gå igenom mina kläder efteråt. Nästa gång jag skulle ut drog jag på mig dem och blev biten och smittades med Borrelia, säger Magnus Johansson.

Vad är fästingar bra för?

— Vad är vi människor bra för? Fästingarna har sin nisch i naturen för att överleva. Eventuellt kan de hålla virus i schack via råttor men det är inget som vi vet,

Ett nytt ätbart vaccin skulle troligtvis bli både billigare och enklare.

Är du optimistisk?

— Vi har en bra start. Nu handlar det om att få in mer pengar, säger Magnus Johansson som var en av alla de fästingforskare som samlades på Qulturum igår.

Så skyddar du dig mot TBE

• Var gärna ute i naturen men kolla alltid efteråt om du har något som kryper.

• Stövlar är jättebra, bär långbyxor och tänk på att fästingar syns bättre på ljusa kläder.

• Skaka kläderna efteråt och gå igenom dem så att inga fästingar ligger kvar där.

• Om du upptäcker en fästing på kroppen så kläm inte sönder den för då kan borreliabakterier överföras.

• Dra fästingen rakt, snurra inte. Det finns bra fästingpincetter att köpa på apoteken.

LÄS MER: Fler vaccinerar sig mot TBE.

LÄS MER: Han vill ha billigare TBE–vaccinationer

LÄS MER: Habobor bör ta vaccin

LÄS MER: Vaccin enda skyddet mot TBE