Ledningens förslag var att lägga 370 miljoner för att renovera det hus vi hyr på ett 25-års-kontrakt. Det innebär att när hyrestiden går ut står vi åter på ruta noll, och med ett hus som inte är optimalt utifrån logistik och tekniska möjligheter. Den tidigare utlovade kalkylen blev dubbelt så dyr för att bygga om Skarahemmet. Tillkommer att renovering av Skarahemmet räcker inte, utan det krävs ett nybygge också. Där drog M,C,KD tillsammans i nödbromsen på senaste kommunstyrelsemötet.

Relaterat: Nybygge kan bli alternativ till Skarahemmet

Nu kommer på vårt initiativ en snabbutredning som ska vara klar i december. Utredningen ska ge svar på vad det kostar att bygga nytt modernt särskilt boende för äldre, likaså lämplig placering och att vi kan täcka det behov som finns. Därefter ska vi jämföra vilket alternativ som är bäst för Skara. Vi vet att det finns grannkommuner som bygger boende om 70 platser för 210 mkr.

Den S-ledda ledningen var inte beredda på att vi skulle dra i nödbromsen, men insåg vid sittande möte att våra argument för att göra ett omtag kunde de inte förbise i dessa känsliga valtider. Det är tur att det finns en aktiv opposition. Och den här gången lyssnade man!

Skara behöver ha ett nytt ledarskap. Vi är redo!

Ylva Pettersson (M)

Sven-Olof Ask (M)

Annons

Lotta Grönlund Plöen (M)

Thomas Karlsson (M)

Gunilla Druve Jansson (C)

Lars Berg (C)

Leif Brohede (KD)