Mitt emellan Coop- och Postenrondellen på Skaraborgsgatan ska en ny gångpassage byggas. Vägbanorna ska även smalas av, både för att tvinga bilister att sänka farten men också för att öka gångtrafikanternas säkerhet.

— Vi har haft ett problem med att folk har genat över vägen vid Postenrondellen, därför behöver vi en naturlig cykelöverfart där. Det är mycket bättre att ha en avsedd yta att gå över. Samtidigt passar vi på att få ner hastigheten på bilarna, förklarar Linus Hjalmarsson som är gatuingenjör.

Annons

Dessutom ska extra belysning sättas in och sitt-ytor i form av bänkar ska placeras på ena sidan mot Valhall.

— Jag tror att den här satsningen kommer att bli väldigt bra, säger Linus.

En alternativ rutt

Den andra oktober kommer vägbanan in mot centrum att stängas av fram tills den 13 oktober. Därefter är det vägbanan i riktning mot Coop-rondellen som blir avstängd från den 16 till den 27 oktober. Linus uppger att varsin fil kommer att stängas av i taget:

— Detta har vi valt att göra just för att trafiken inte ska påverkas alltför mycket. Men det går utmärkt att istället åka Smedstorpsgatan runt när man ska åka in. Vi skyltar från och med på måndag.

Detta är den sista etappen för i år. Vad som ska göras under 2018 ber Linus att få återkomma med.