Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att skicka in mångmiljonbelopp för att korta väntetiderna på akutmottagningarna i regionen. Hittills har sjukhusen fått dela på 150 miljoner kronor och nästa år får de ytterligare 200 mkr, där Skaraborgs sjukhus får 32 av dessa miljoner.

Så många sökte akut vård

Akutmottagningen i Lidköping hade 21 177 patienter.

Akutmottagningen i Skövde hade 52 786 patient..

Så många sökte akut vård

Akutmottagningen i Lidköping hade 21 177 patienter.

Akutmottagningen i Skövde hade 52 786 patienter.

Siffrorna avser perioden september 2015 till augusti 2016.

Målet är att 90 procent av patienterna ska få vänta max fyra timmar och det målet ska vara nått 2018. På Skaraborgs sjukhus två akutmottagningar i Skövde och Lidköping är siffran 78 procent i nuläget.

— Skaraborgs sjukhus klarar sig bäst och har kommit längst för att nå målen, säger Andersson.

Men med tanke på hur mycket pengar som pytsats in tycker han att sjukhusen borde ha nått längre.

— Det är en viss besvikelse att de 150 miljonerna inte fått mer effekt.

De som varit framgångsrika har systematiskt jobbat med arbetssätt och många olika åtgärder.

Skaraborgs sjukhus har stärkt läkarkompetensen på akuten genom att rekrytera en medicinskt ansvarig läkare med ansvar att bygga ut utbildningsstrukturen.

I juni 2015 fick 72 procent av patienter som sökte akut vård vid sjukhusen i Lidköping och Skövde vänta kortare tid än fyra timmar.

I juli 2016 hade siffran ökat till 78 procent.