Enligt ett förslag som styrelsen för Skaraborgs sjukhus ska ta ställning till nästa vecka avvecklas dagsjukvårdsverksamheten i Mariestad. Mottagningarna för hud och ÖNH (öron, näsa, hals) föreslås koncentreras till Skövde och Lidköping.

För tre år sedan beslutades att slutenvårdsavdelningen i Mariestad skulle stängas. En mellanvårdsavdelning startades istället men efter en utvärdering valde man att återigen förändra, denna gång till dagsjukvårdsverksamhet. Detta har nu varit igång i två år men det har varit ganska låga patientflöden.

Genom att avveckla denna dagsjukvård räknar man med att kunna spara 5,8 miljoner kronor.

Öppenvårdsmottagningarna inom ÖNH föreslås koncentreras till Skövde och Lidköping. Hudverksamheten föreslås samlas i Skövde.