Flobyföreningen har dessa år varit ensam arrangör då den återstartades efter att varit nedlagd under sex år, då Folkets Park alla tillfällen varit platsen. En tidigare mässa anordnades tidigare i Medborgarhuset och arrangörer var då tre föreningar, Falköpings och Floby Filatelistföreningar samt motivsamlarna i Skaraborg.

Vid denna mässa ingick då bland annat utställning och föredrag. I Flobyklubbens regi är det en ren samlarmässa med 20-talet handlare från Stockholm till Helsingborg. Falköping är geografiskt ett bra ställe med kommunikationer.

Flobyföreningen är noga med att poängtera att detta i huvudsak är en frimärksmässa. Nu finns det en balans med cirka 50% utbud av vardera frimärken och vykort. Besökarna är i de flesta fall samlare av båda.

Utgivningshysteri

Ortstämpelsamlandet och hembygdsfilatelin är ju stor av många olika anledningar. Dels har postverkets utgivningshysteri fått många samlare att sluta köpa och samla på nyutgåvorna både vad gäller märken. förstadagsbrev, häften, motivblad och allt vad man har kunnat hitta på för att hålla volymerna uppe.

Annons

Detta har skadat posten mer än gjort nytta enligt arrangörerna av mässan. Även valörlösa och självhäftande märken liksom dagens frankeringsmaskiner som makulerat, stämplat, märkena till oigenkännlighet har inte lockat någon att börja samla.

Inom kort kommer också nya märken. De trycks i Frankrike och kommer inte att kunna tvättas loss, vilket inte gör samlaren gladare. I kommunen finns ändå två livliga frimärksföreningar i Floby respektive Falköping.

Båda föreningarna har verksamhet under säsongen augusti -maj med möten varje månad på respektive ort. Ortstämpelsamlandet är ju att se tillbaka på filatelin och även historien på frimärken, orter och platser.

Det finns bra litteratur i Facit Postal för detta. Facit Postal anger när alla postkontor, tåglinjer, ombud med mera verkade i våra trakter. I kommunen finns det en mängd platser som haft stämpel och postkontor. Det är därför många som samlar exempelvis enbart sin "gamla hemkommun" Vilske, Frökind, Gudhem med mera samt nuvarande storkommun Falköping. Går man vidare blir det ofta Skaraborg eller hela Västergötland.

Livslångt sökande

Många samlare har även kostat på sig hela Sverige. Det är ett livslångt sökande att få tag på alla orter. Många tror att det är fasligt dyrt att samla men det behöver inte vara så. Håller man sig till stämpel på de vanligaste frimärkena så behöver inte man bli ruinerad, men det finns även småorter som kostar pengar.

I Falköpings kommun har vi några som kostar till exempel Faleqvarna som är noterad i 6000:- men då fanns denna stämpel endast mellan åren 1875 och fyra år framöver. Ytterligare några stämplar, som strålstämpel Sörby och Ranten, är väldigt dyra Falköping är ju för övrigt en plats som kan skryta med att ha fler frimärksutgivningar från kommun.

1978 kom serien Västergötland med motiven segelflyg vid Ålleberg, gånggriften i Luttra samt tranor vid Hornborgasjön. Det har även tidigare utkommit ett motiv på tranor ritad av Harald Wiberg som även legat bakom förra årets julfrimärken. Harald Wiberg bodde ju som bekant på Redberga.