Symptom kan vara sömnproblem, minnes- och koncentrationssvårigheter, värk i kroppen eller psykisk ohälsa. Mobiltelefonen kan ge hetta och värk vid örat. Datorn liksom övrig trådlös utrustning kan orsaka hjärndimma. Symptom som idag är mycket vanliga.

År 2000 klargjorde socialminister Lars Engqvist att elöverkänsliga omfattas av samma rättigheter som övriga med funktionsnedsättning. Trots detta bygger många beslut på okunskap. Sverige bör implementera de riktlinjer som Europeiska Akademin för miljömedicin har tagit fram om elöverkänslighet. Den teknik vi använder måste vara bra för både människor och miljön.

Den 3 december infaller internationella handikappdagen. Det får bli startskottet till att vi alla börjar tala seriöst med varandra om elöverkänslighet.

Elöverkänsligas förening i Västra Götaland