Beslut som har stor betydelse för vår Katedralskola fattas innan det gjorts grundliga risk och konsekvensanalyser.

Förutsättningar för att förvaltningsledning, skolledare och lärare ska kunna utföra sitt uppdrag i enlighet med skollag och arbetsmiljölag sätts av Skara kommuns politiker.

Vi kan inte acceptera en budget som inte har den ekonomiska täckning som krävs för en fungerande verksamhet inom Barn och Utbildning.

Arbetsbelastningen för all personal kommer öka.

Vi ser inte att elevernas måluppfyllelse kan öka då förutsättningar för att möta barn och elevers behov inte ges i budgeten.

Vi kommer inte kunna garantera trygghet och studiero för eleverna då resurser för att möta barn och elever med särskilda behov inte kommer att ges.

Vi kräver en hållbar arbetsmiljö för personalen och förutsättningar för barn och elever att lyckas.

Mari Velander ordf. Lärarförbundet

Relaterat: Skara ska betala 200 000 kronor i vite
Relaterat: Biträdande skolchefen lämnar sitt jobb
Relaterat: Beslutet klubbat – estetprogrammet stängs