I SkLT fanns den 14:e, 16:e och 17:e augusti stort uppslagna artiklar där tidningen startade en granskning av situationen på Katedralskolan.

Rubrikerna var tydliga och tendensiösa som rubriker ofta är.

LÄS MER: Katedralskolans ledning granskas

LÄS MER: Lärarna berättar om svåra situationen

LÄS MER: Tidigare lärare på Katedralskolan: "Jag grät varje dag"

LÄS MER: "På Katedralskolan fick man inte vara rektor"

En kommun ska givetvis tåla att bli granskad. Skara kommun är inget undantag utan är van vid granskning. Det är också viktigt att vi finns tillgängliga när frågor från media ställs och att vi på bästa sätt kan hjälpa till att bidra till en rättvis bild. Men enligt oss går denna artikelserie över en etisk gräns när en av våra medarbetare blir uthängd med påståenden som tar heder och ära av medarbetaren som person – det räcker att nämna orden angiverisystem och dysfunktionalitet som några exempel. Ansvarsfull journalistik och relationen mellan kommun och press bygger på att beskriva sakförhållanden och inte låta det gå över till personangrepp som blir omöjliga att bemöta, utan fastnar som ”sanningar”.

Vår medarbetare fick tid på sig från kl 12.00 till 16:00 fredagen innan publicering att bemöta ett mail med anklagelserna. Hur rimligt är det? Hur ska en person kunna bemöta så kraftiga omdömen om sig själv med dom förutsättningarna?

Sedan väljer tidningen ut TVÅ handplockade vittnesbörd från medarbetare som slutat som får tala ut om sina upplevelser. Många av de medarbetare som slutat har gått vidare i karriären efter goda år på Katedral – men de var väl inte journalistiskt intressanta? Faktum är mycket riktigt att 32 lärare slutat mellan 2011 och fram till nu – men 28 har också velat komma till Katedral under de sista två åren och rekryteringarna har skett med bibehållen behörighetsgrad på Katedralskolan. Detta upplystes tidningen om – men det var inte heller intressant att nämna. Under denna period måste ju också luckor ha uppstått i andra kommuner. Rörligheten har varit extrem inom lärarkåren i hela vårt närområde.

Organisatoriska problem och hög arbetsbelastning har varit kända och arbetats med över tid. Kommunen tar kritik på allvar och givetvis kommer vi att fortsätta utreda och skapa oss ytterligare fakta om arbetsbelastning, organisatorisk struktur, arbetsmiljö mm.

LÄS MER: Skolgranskning leder till åtgärder

Att vi inte kommenterar artiklar av denna karaktär i lokalpressen utan arbetar frågorna internt är en självklarhet.

Gymnasieskolan såväl i Skara som i övriga Skaraborg är inne i en period av omstrukturering där det finns färre elever än gymnasieplatser.

Skara ska göra allt för att klara den matchen.

Då är vi inte betjänta av vinklad journalistik och påhopp på medarbetare som går över anständighetens gräns.

Kjell-Ove Karlsson, t.f kommundirektör & Personalchef

Jonny Palmkvist, 
Förvaltningschef; barn och utbildning

SkLT svarar och förtydligar

Vi har full förståelse för att det är jobbigt att bli granskad. Men som chef får man vara beredd på att så kan ske.

LÄS MER: Därför gjorde vi Katedralgranskningen

Vi vill återigen upprepa att vi inte stängt dörren för någon att ge sin bild av de påstådda ledningsproblemen på Katedralskolan.

Annons

Vi sökte gymnasiechefen från klockan 10 på fredagen innan måndagens publicering. Materialet som skulle publiceras var klart först kvällen innan.

Klockan 11.04 återkom hon till oss på telefon.

Hon upplystes då om att det fanns bred kritik mot hennes ledarskap från såväl fack som en rad lärare. På telefon fick hon ta del av den kritik som framkom i artiklarna som sedan publicerades måndagen den 14 augusti. Hon upplystes då om att hon hade möjlighet att bemöta kritiken i samma tidning.

Gymnasiechefen ville då ha kritiken mailad till sig i punktform som hon kunde gå igenom med sin chef. Mycket riktigt gavs hon till klockan 16 på sig att återkomma med besked om och hur hon ville bemöta kritiken.

Inte i något samtal eller mail framgår att hon enbart hade till klockan 16 på sig den dagen att svara. Fredagen följdes av såväl en lördag som en söndag med möjlighet för såväl intervjuer som mailssvar.

I samtal med såväl gymnasiechefen som kommunikationschefen framgår också att alla dörrar fortsatt varit öppna för kommentarer i den omfattning man önskar lämna sådana.

Det som däremot framkommer av fredagens samtal är att gymnasiechefen ville stoppa måndagspubliceringen, hon bad oss skjuta på den till tisdagen istället, vilket vi nekade till.

15.21 kom det mailsvar som vi sedan också publicerade, hon avböjde vidare intervjuer.

LÄS MER: Gymnasiechefens svar på kritiken

Efter det har hon och skolchefen fått ta del av alla artiklar innan de publicerades, men avböjt att kommentera.

För tydlighetens skull har ni här den del av mailsvaret som tidningen inte tog med:

"Jag vill också betona att antalet lärare under 2016 och 2017, genom tillströmningen av nyanlända, har ökat med 28 stycken och detta har skett utan att andelen behöriga lärare har minskat."

Vi ansåg inte att det på något sätt svarade på frågan om vad som kan ha legat bakom att 32 lärare valt att lämna sina tjänster på egen begäran under åren med Anette Almqvist som gymnasiechef.

Vi vill återigen poängtera att det inte handlar om någon lösryckt kritik mot gymnasiechefen som framkommit i vår granskning, den är bred och samstämmig. Det handlar om långt fler än de två som förvaltningscheferna i sin insändare hänvisar till. Annars hade vi inte publicerat. Det betyder i sig inte att det inte finns andra som sett på saken med andra ögon. Återigen - vill ni ge er bild är ni välkomna att göra det.

Sandra Skeppar, samordnare SkLT

Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare

LÄS MER: Ledningsproblemen har länge varit kända - Högste chefen lägger "locket på"

LÄS MER: Efter skolgranskningen - "De tar det på allvar"