Inledningsvis omtalade Maria Vretemark att räkneverket som finns vid ingången till överbyggnaden av resterna av den gamla kyrkan registrerat den 50 000:e besökaren under förmiddagen, en besökssiffra långt utöver vad man förväntat. Att bygden varit ett centrum för statsbyggnaden i Sverige är det inte längre någon tvekan om. Birger Jarl med flera valde sin gravplats i Varnhem. Av begravningsskicket kan man dra slutsatsen att detta är spår av en ung kristenhet.

Träffen fortsatte sedan med presentation av centerpartiets nya seniornätverk i Skaraborg samt diskussioner kring kyrkovalet 17 september, som av många betecknas som det glömda valet.

Annons

Det är viktigt att gå och rösta då det annars är för lätt att någon grupp gör en kupp genom att mobilisera sina väljare. Det ska också påpekas att man får rösta i kyrkoval redan när man fyllt 16 år. Det finns alltså anledning att väcka intresset för kyrkans arbete bland unga och att få dem att gå och rösta.

Jan Wahn påpekade att kyrkans arbete i församlingarna vilar på ideella krafter. Funnes inte dessa så skulle kyrkan inte kunna ha den verksamhet som den faktiskt har i dag. Det är viktigt att detta förs ut även i diskussionerna inför valet. Svenska kyrkan är och ska vara en folkkyrka förankrad ute i församlingarna.

Agne Arnesson påtalade att de som kandiderar står till förfogande och kan besöka möten ute i församlingarna.

Riksdagsledamot Ulrika Carlsson redogjorde för riksdagsgruppens kommande arbete för att stärka möjligheten att komma in på arbetsmarknaden för ungdomar men även andra som har svårt att hitta ett arbete. Om en individ går från bidrag till arbete får samhället en minskad kostnad men även skatteinkomster. Individen kommer också att känna tillfredsställelse av att komma in i samhället.