Riksdagsledamot Ulrika Carlsson och Ordförande i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd Gunilla Druve Jansson i sällskap av Skövdes kommunalråd Ulrica Johansson besökte Högskolan i Skövde under torsdagen. De träffade högskolans prorektor Lena Mårtensson och avdelningschef vid Institutionen för hälsa och lärande, Britt-Marie Gunnarsson.

Anledningen till besöket var att diskutera och få en insyn i sjuksköterskeutbildningarna, och då framför allt specialistutbildningarna. Detta för att kunna ta reda på hur utvecklingen bäst ska ske framöver.

– Vi står mitt i en kompetensutmaning i många områden, och omsorgen är en av dem, berättar Ulrica Johansson. Hon betonar också att det är viktigt med samverkan och samtal.

– Det handlar om att veta hur många platser som behövs, om vilka utbildningar som redan finns och om vilka som kan behöva komma till, instämmer Gunilla Druve Jansson.

Centerpartiet ser att det finns många möjligheter att utnyttja i Skövde, till exempel möjligheten att specialistutbilda sig och det faktum att man kan göra det på hemmaplan. Men också möjligheten att samverka med sjukhusen, något som högskolan också ser som något positivt.

Från högskolans sida försöker man göra möjligheterna mer tillgängliga, och de vill gärna erbjuda mer.

– Vi vill gärna utbilda fler i både program och kurser, men vi tänker inte riskera den höga kvalitén vi har på våra utbildningar. Ska vi kunna göra något behöver vi omprioritera eller få ett ökat anslag till både utbildning och forskning, men det är det politikerna som styr, förklarar Lena Mårtensson.

Annons

Får Centerpartiet bestämma så ska högskolan få resurser till att kunna erbjuda en ännu högre kvalité på sina utbildningar. Partiet tycker också det är viktigt att få fler sjuksköterskor att stanna i yrket, framför allt de som har specialistkompetens. Därför skulle de vilja erbjuda vissa förmåner till de som väljer att gå utbildningarna.

– Det måste löna sig att utbilda sig. Precis som läkare får betalt för att gå specialistutbildningar vill vi att sjuksköterskor också ska ha det, säger Gunilla Druve Jansson.

Kompetens inom vården är alltså viktigt för Centerpartiet, och därför lovar de inför valet att satsa på sjuksköterskorna.

– Det är ett sätt att skapa ett tryggt Sverige. Det finns olika aktörer idag som sprider en mörk framtidsbild, men vi vill istället skapa framtidshopp, och för det är vården jätteviktig, menar Ulrika Carlsson.

Efter ett djupgående samtal konstaterar Centerpartisterna att de är nöjda med besöket på högskolan.

– Vi har stort förtroende för högskolan och är glada för att vi kunde ha mötet. Förhoppningsvis kan vi fortsätta samtalet även i framtiden, säger Ulrica Johansson.

Högskolans representanter ser också positivt på dialogen som kunnat föras.

– Vår verksamhet sker helt och hållet på politiska beslut, så det är viktigt för oss att kunna berätta för politikerna vad som behövs, förklarar Lena Mårtensson.

– Det krävs en lång framförhållning för all utbildning, och dialogen med politiker är viktig, instämmer Britt-Marie Gunnarsson.