Efter många timmars överläggning och debatt i kommunfullmäktiges sammanträde stod det klart att det är kommunstyrelsens budget som kommer att gälla nästa år.

Vi har tidigare skrivit om Sverigedemokraternas möjlighet att orsaka ett maktskifte, vilket alltså inte blev aktuellt. Anders Forsberg (SD), som blivit dömd till fängelse, var på plats men då som åhörare eftersom han avsagt sig sina politiska roller.

Kommunalrådet Fredrik Nordström (S) poängterade tidigt att det inte är några stora skillnader mellan den politiska ledningens budget och den från M, C och KD i oppositionen.

Det var till största del en lugn debatt, men det blev en hel del replikväxlingar, bland annat gällande omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden och hur vida nya resurser ska tillföras eller hur resurserna skulle kunna omfördelas.

Annons

Sverigedemokraterna presenterade enligt väntat en egen budget, där partiets Oscar Ternström talade om trygghet, vård och skola. Där handlade det även om ökad brottslighet i samband med segration och vikten av att nyanlända snabbt lär sig det svenska språket. Sverigedemokraterna valde att lägga ned sina röster då deras förslag inte antogs som motståndare till kommunstyrelsens.

Moderaten Sven-Olof Ask kritiserade satsningen på invigningen av Viktoriaskolan.

— Det ska läggas en halv miljon på invigningskostnader. Det torde vara ett nytt rekord.

— Det finns ett jättestort intresse av att delta och titta på hur den nya skolan ser ut, kontrade Fredrik Nordström och använda invigningen av Vilanhallen som ett exempel.

— Där satsades det 100 000 kronor, för 500 besökare. Vi har förhoppningen att det kommer 6000 personer till Viktoriaskolan.

Efter fem timmar var det alltså budgetförslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna som klubbades igenom. Nedan kan ni läsa mer om de tre framlagda budgetförslagen: …

SD:s budgetförslag

Budgetförslaget från S, V, MP och L

Budgetförslaget från M, KD och C