Coop har gjort en reklamfilm som uppmanar tittarna att köpa mindre av en varukategori som företaget säljer, nämligen kött.

— Att producera kött släpper ut 35 gånger mer växthusgaser än att odla samma mängd protein i växtform och det går åt tio gånger mer land, så vi måste äta mindre kött, sägs det i reklamfilmen.

I reklamfilmen finns bilder från översvämningar, skogsbränder - och betande kor.

— Det är så lågt när all jordens elände förknippas med svenska kor. Det är det vi reagerar på. Vi tycker att det är på en osaklig nivå. Vi försvarar vårt dagliga arbete här, säger Claes Johansson.

Blommor i backen

Tidningen träffar en grupp kött- och mjölkbönder vid Mats Carlqvists gård i Händene. Precis intill gården betar nötkreatur i en ravin, där det särskilt på vårarna växer blommor.

— Att det betas är en förutsättning för att det ska växa blommor där, annars blir det skog. Många nötköttsproducenter håller markerna öppna, säger Mats Carlqvist.

Annons

I ravinen och på många andra marker i till exempel Valle eller på Falbygden går det inte att odla vare sig grönsaker eller spannmål. Men marken lämpar sig för betande djur, som även bidrar till den biologiska mångfalden.

— Vi har inte diskuterat klart om nötkött är klimatsmart eller inte, säger Claes Johansson.

Gödsel till växtodling

Lantbrukarna menar att det är många förhållanden som inte tas upp i Coops reklamfilm, som att köttproduktion ingår i ett kretslopp.

— Den ger gödsel och det behövs gödsel, speciellt för ekologisk odling. Coop är ju mycket för ekologiskt, säger Åsa Augustsson.

Mats Carlqvist håller upp en knögglig potatis med fula märken som skulle skrämma bort de flesta konsumenter om den låg i potatisbingen på Coop.

— Av det som odlas till människoföda blir det alltid partier som inte kan användas till människor. Vi använder det som är kasserat av livsmedelsindustrin som foder, säger han.

Skippa importerat

Lantbrukarna menar att det visst kan finnas enskilda personer som äter mer kött än vad som är nyttigt och de har också en idé som i ett slag skulle halvera köttkonsumtionen i landet; sluta ät importerat kött.

Bönderna diskuterar om man ska uppmana konsumenter att inte handla på Coop efter reklamfilmen.

— Men det viktiga för oss bönder är att vi får igång en seriös debatt, säger Lennart Pettersson.

Mat