Stora Levene

Flera årgångar av Hushållnings-Journal från 1700-talet finns med på auktionen.
Foto: Sven-Olof Ask

Det är Föreningen för Västgötalitteratur som förmedlar främst västgötaböcker, men även andra intressanta böcker. Ett par kolorerade träsnitt från 1493 är gissningsvis de äldsta verk som någonsin förekommit på auktionerna. Det är stadsvyer över Hessen och Siena ur H. Schedels Liber chronicarum, tryckta i Nürnberg 1493.

Annars återfinns ett flertal äldre Skaratryck, varav vi nämner den sällsynta Insecta Svecia 1-3 av L. Gyllenhaal. Han bodde på Stora Höberg i Norra Vånga.

Journal för djurläkare, ekonomer och naturforskare, Skara 1816 saknas nog hos de flesta samlare. Lars Tidén på veterinärinrättningen gav ut detta tryck.

Den synnerligen sällsynta Alingsås Manufakturverk av G. Stråle saknas i de allra flesta boksamlares hyllor. Mera Alingsås blir det eftersom A. Knös Dissertatio … de Alingsåsia veteri et nova från 1793-94 och G. A. Bohlins Bidrag till Alingsås stads historia från 1920 säljs. Den senare i ypperligt band av hovbokbindare Hedberg.

En annan sällsynthet är ett samlingsband från 1600-talet av Olof Verelius, med bl a Hervarar saga på gammal götska.

För den som vurmar för nyare efterfrågade böcker kanske det duger med På söffelöcket av Bo Carlson.