När beslutet togs i oktober 2013 var hon själv kommunalråd i Skara. Men det var dåvarande oppositionsrådet och nuvarande kommunalrådet Fredrik Nordström (S) som var den starkast drivande.

— Jag tror att det är jätteviktigt att en kommun och alla som arbetar i den har en gemensam vision att sträva mot och för. Vi kan också se att efter beslutet om visionen så har vi arbetat oerhört målmedvetet, den genomsyrar allt. Stoltheten kring de stora investeringarna och mindre satsningarna, säger Fredrik Nordström.

Är det ett måste för en kommun att ha en vision?

— Ja en kommun som vill någonstans måste också peka ut en riktning.

Det som skiljer Skaras vision från många andra är att den inte är särskilt enkel att följa upp för att se om arbetet och resurserna som lagts ner verkligen gett resultat.

— Väldigt många andra kommuner har en vision som bygger på att man ska bli fler invånare, att man ska växa. Vår vision bygger på att vi varje dag ska ta beslut som är till det bästa för de som lever och bor här.

Är det ett problem att det inte är mätbart?

— Nej, man kan mäta resultat i skolan. Men vi ska få så många Skarabor som möjligt att känna sig stolta att bo här. Alla delarna som vi gör ska bidra till stoltheten. Det är ett förändringsarbete som tar tid, därför är den satt till 2025. Frågan är om man 2025 kan känna sig stoltare än vad man gjorde 2013.

Om Skaraborna inte känner så då. Är det ett misslyckande?

— Jag tror inte att man ska se det så. Chansen att misslyckas är större om visionen går ut på att man ska öka befolkningen. Sen är ju frågan vart gränsen går, är det när 40 eller 60 procent känner sig stolta?

Men hur vet ni att det är välinvesterade pengar om det inte går att mäta eller när ni inte ens har satt ett mål?

Annons

— Jag vet inte vart du vill komma. Vi lever med visionen som ledstjärna i alla beslut och den genomsyrar allt vi gör.

För Fredrik Nordström (S) är inte möjligheterna att kunna mäta om investeringarna i visionen gett resultat en så stor fråga. Men för det tidigare kommunalrådet, moderaten Charlotte Nordström är det just det.

— Man har för stor tilltro till det här ibland och det är för svårt att mäta effekten. Mål ska vara tidsbestämda och mätbara. Frågan är om det är det här en kommun ska syssla med, man kan välja andra vägar för att få en stolthet och attraktivitet över sin bygd. En bra skola, näringsliv som skapar jobb - det skapar stolthet.

Skara kom att springa samma väg som många andra kommuner menar hon.

— Det här gick som en löpeld genom kommunerna. Man kan inte säga i en vision att vi ska vara stolta. I det läget blir det bara en lek med ord. Det blir lätt ett löjets skimmer över en vision, säger Charlotte Nordström.

Hon är också kristik till hur skattebetalarnas pengar använts i arbetet med visionen.

— Jag ledde ju kommunen under en lågkonjunktur, men jag hade nog inte ändrat uppfattningen om jag lett den i en högkonjunktur. Det handlar om respekt för skattebetalarnas pengar.

Kommunalrådet Fredrik Nodström (S) försvarar dock satsningen. Men har han själv koll på vad kommunen lagt pengar på att ta fram?

Vet du vad kommunens varumärkeslöfte är?

— Det är väl det här med mod, initiativ och engagemang tror jag. Jag kan det inte ordagrant bara rakt upp och ned sådär.

Svaret är: "Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden."