Nyligen kom uppgifterna ut om att Alliansen funderade på att införa nya avgifter för ungdomsidrotten i Skara. V, S och MP motsatte oss detta från början. Vi anser att idrotts- och kulturföreningarna och dess ideella ledare gör ett så viktigt arbete för Skaras ungdomar att det ska stöttas på alla tänkbara sätt istället för att belastas med höjda avgifter. Det oppositionsarbete som genomfördes tillsammans med en mängd engagerade idrottsledare gjorde att Alliansen tvingades backa från sina planer. Då kunde vi i kultur- och fritidsnämnden rösta för samma taxor som idag. Det innebär att vi fortsatt har noll-taxor för ungdomars idrotts- och kulturaktiviteter.

Tack alla ni som kämpar för Skaras bästa!

Martin Johansson (V), 2e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Peter Holm (S), ledamot Kultur- och fritidsnämnden