Johan Carlberg är VD för G&K Blanks Fastigheter AB och fortsätter med att säga att förberedelserna görs just nu eftersom det är gynnsamt så här års.

Bolaget har fått bygglov för etapp två, en byggnad på cirka 8 500 kvadratmeter för handel på Stallsiken. Etapp ett blev klar 2015 och där finns idag hyresgästerna Jula, Willys och Elgiganten. Den byggnaden är på cirka 9 000 kvadratmeter.

– Mer information än så vill vi inte gå ut med just nu, säger Carlberg.

Han vill inte uppge när spaden ska sättas i jorden.

– Du får gärna återkomma lite senare.