– Centerpartiet tog kontakt med oss och frågade om vi var intresserade av att delta. Det är en bra idé, ämnet är viktigt och därför tackade vi ja, säger riksdagsman Patrik Björck (S) och fortsätter:

– Vi är två partier med fast förankring i Skaraborg så det kanske var rätt så naturligt att de vände sig till oss.

Samtalen kommer att hållas i Mariestad, Lidköping, Skövde och Falköping med start den 11 augusti.

Från Centerpartiet deltar Louise Grabo, Kent Folkesson, Leif Walterum och Ulrika Carlsson. Från Socialdemokraterna kommer Ida Ekeroth, Carina Ohlsson, Erik Esselius och Patrik Björck.

Samtliga är ett av de fyra första namnen på respektive partis riksdagslista inför höstens val. Under samtalen deltar en person från varje parti.

Demokrati är det bästa sättet att styra ett land. Men antidemokratiska krafter stör i dag politiska möten, ifrågasätter det demokratiska systemet och angriper grundlagsskyddade fri- och rättigheter, konstaterar de två partierna i ett gemensamt pressmeddelande.

– I en demokrati har du också vissa friheter och rättigheter som vi tycker är självklara och ska garanteras. Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat. Det utgör därför ryggraden i ett öppet samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati, fortsätter de.

Annons

För Patrik Björck är demokratifrågan alltid är viktig.

– Men just nu känns den extra aktuell. Vi har en ny situation, inte bara i Sverige utan globalt, där demokratin ifrågasätts och där väljare bland annat känner allt lägre förtroende för de etablerade partierna, säger riksdagsman Patrik Björck (S).