Den snart tusenåriga vägen sträcker sig från Varnhems klosterkyrka och över berget Billingen till Skövde. Nu har den rustats upp på initiativ från föreningen Ljungstorps stenmurars och stenrösens vänner.

Med hjälp av 320 000 kronor från Riksantikvarieämbetet har 3,2 kilometer stenmurssidor grävts fram och rensats utmed vägen, som på andra sidan väg 49 går förbi korsningen vid Knifvaledet, med boplatslämningar från 500-talet före Kristus, och vidare mot gården Hålltorp.

– Hålltorps praktmur är byggd på 1800-talet, medan vägen är en av de allra första allfarvägarna i landet, förklarar Kent Friman, som har lett projektet.

Vägen räknas nu som ett kulturarv och fick en pampig invigning med flera prominenta gäster på plats, bland annat tidigare biskopen Lars-Göran Lönnermark, Skaras kommundirektör Gustaf Olsson och Luitgard Löw, chef för Västergötlands museum.

Invigningstalet hölls av Skaras nuvarande biskop Åke Bonnier, som fick mothugg av vädret. Det bjöds på ömsom solsken, ömsom ösregn. Lyckligtvis blev skurarna korta.

Vid Ryttaregården i Varnhem konstaterade biskopen att orten har varit och förblir en nyckelplats för möten.

– Här ska människor få möta historien, ana dess vingslag, ana att dess sammanhang är långt mycket äldre än vår egen tidsålder och att historien inte bara berör dåtid, utan lika mycket nutid som framtid.

Annons

Tillsammans med hustrun Kristina steg Åke Bonnier sedan upp i en jaktvagn dragen av ardennerhästarna Helmut och Tyra. Hästarna ägs av Varnhemsbon Carita Fröjd och hennes far Urban Fröjd, som nu körde biskopsparet längs leden.

Vid Knifvaledet, dit åhörarna fick ta sig till fots, klippte biskopen ett blågult band och talade bland annat om de insatser Bengt den gode gjorde för samhället. Det omfattade allt från byggandet av kyrkor, broar och insatser för de fattiga till vägar.

– Vad Bengt den gode höll fram var kommunikation, något som vi i dag tar för givet. Jag har inte tagit initiativ till att bygga nya fysiska vägar, det är snarare kommunernas beslutsområde, men det en biskop kan göra idag är att se hur nya kommunikationsvägar baserade på relationer kan upprättas och vårdas, förklarade Åke Bonnier.

Efteråt konstaterade han att Bengt den gode var dåtidens möjliggörare, en person som underlättade kommunikation.

– Vi behöver vägar för att kommunicera men även andra sätt att mötas, menade Åke Bonnier, som också lyfte fram att vissa murar är bra att ha, medan andra behöver rivas.