En tanke med förändringen är att föra över resenärer från taxi och egen bil till kollektivtrafik för att göra resorna mer kostnadseffektiva och miljövänliga.

Vänsterpartiet föreslog att vissa höjningar av avgifterna skulle göras varsammare, det gäller egenavgiften för sjukresetaxi och högkostnadsskyddet. Det blev omröstning kring detta i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen då den politiska ledningen i Grönblå samverkan motsatte sig ändringen.

Omröstningen slutade 8-7 till förmån för Vänsterpartiets förslag, som fick stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Grönblå samverkan reserverade sig mot beslutet, som ska tas vidare till regionfullmäktige för slutgiltigt beslut. Den grönblå politiska ledningen i regionen saknar idag majoritet, till skillnad från innan valet.

Förändringar som föreslås är:

•Avgiften för sjukresa med kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn och båt sänks från 60 till 20 kronor

•Avgiften för resa med sjukresebussen Ronden tas bort helt. Avgiften är idag 60 kronor.

•Avgiften för resa med egen bil höjs från 60 till 100 kronor.

•Avgiften för sjukresa med flyg höjs från 60 till 200 kronor.

•Avgiften för resa med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter sänks från 150 till 80 kronor. För den som har färdtjänsttillstånd blir det däremot en höjning från 60 kronor.

Annons

•Avgiften för barn och ungdomar till och med 19 år tas bort helt (varierar idag mellan 60 och 150 kronor)

•Högkostnadskyddet för sjukresor höjs från 1500 till 1650 kronor.