Räddningstjänsten uppgav att det dock inte rörde sig om en allvarlig olycka. En häst hade insjuknat i transporten och lagt sig ner. Föraren körde åt sidan för att reda upp situationen. Det hela inträffade på E20 norr om Götene. Polisen anlände till platsen och stoppade trafiken i ungefär 15 minuter. Under tiden togs hästen om hand och leddes hem.