Jönköping Airport klarar i dag att ta emot flygplanstyper med en kapacitet på upp till 200 passagerare. För att kunna möta ökade krav från såväl charterarrangörer som fraktbolag krävs det en uppgradering av Jönköping Airport och för detta krävs en förändring av bansystemet för att hantera större flygplanstyper.

Förslaget är nu att utveckla flygplatsen till en så kallad Kod E basic, vilket innebär olika asfalteringsåtgärder i form av exempelvis vändzoner och uppställningsplatser. Satsningen beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor.

Beslut i juni

Även om det innebär ett minusresultat på 16,2 miljoner kronor för år 2020, så bedöms det skapa ökade passagerarintäkter då större flygplatstyper kan hanteras med fler passagerare. Dessutom blir det större fraktvolym då det kan tas emot större fraktflygplan.

En mycket stor majoritet av kommunstyrelsen sa ja till den föreslagna satsningen och ärendet togs under onsdagen upp i kommunfullmäktige där samtliga partier förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde sig positiva till förslaget.

– Vi förslog att kommunfullmäktige ska medge bolaget en investering. Det handlar om en större plan då det finns en sådan efterfrågan i branschen. En MP-ledamot hade en annan uppfattning om att den här satsningen inte skulle göras. Dessutom finns en protokollsanteckning från Vänsterpartiet, men de finns ju inte med och röstar, sar Ann-Marie Nilsson (C), ordförande i kommunstyrelsen till Jnytt i en tidigare intervju.

Annons

Stärker destinationen

Hon tycker att det är positivt att Jönköping Airport vill genomföra investeringen och menar att det leder till att destinationen stärks.

– Chartertrafiken är inte det främsta skälet till att vi vill ha flygplatsen, men det här är bra inte minst för näringslivet. Många kan vittna om att flygplatsen även har betydelse för frakten. Vi har behov av alla transportslag och vi vill ha ett brett och starkt näringsliv, säger Ann-Marie Nilsson.

Hon förklarar att det är därför som kommunen även jobbat så hårt för att utveckla järnvägen.

– Vi har lång restid till Stockholm och då är flyglinjen till Stockholm viktig. Även Frankfurt är viktig, säger Ann-Marie Nilsson.

Större flyg kommer i framtiden landa på Jönköpings flygplats eftersom man skapar större vändningsytor för att ta emot större fraktflyg, men även för charterflyg som också väntas ge mer intäkter.