Migrationsverket har ett akut behov av nya boenden. Det är en följd av att asylsökande inför sommaren måste flytta ut från turistanläggningar.

– Jag har lovat att ordna fram nya 5 000 platser vid mina anläggningar, säger Bert Karlsson.

Lösningen är i första hand köpa husvagnar eller andra typer av flyttbara bostäder.

Vid Stora Ekeberg kommer 50 husvagnar placeras i parken och de ger bostad för 200 personer.

– Jag har haft 30 husvagnar vid Hällekis, de som bor i dem älskar det, säger Bert Karlsson.

De vagnar som nu finns vid Hällekis måste flyttas senast i slutet av mars. De ska flyttas till Stora Ekeberg.

Bert Karlsson förklarar att det inte är några bekymmer att få fram fler. Dels kommer de från husvagnstillverkaren Kabe, dels med ett samarbete med ett polskt företag som tillverkar mobila hus.

– Husvagnar är det enda sättet att lösa det här med boendet för asylsökande.

En fördel är att det inte krävs bygglov när det handlar om tillfälligt uppställda mobila boenden.

Däremot krävs det ett bygglov för det tält som ska bli samlingslokal för de husvagnsboende vid Stora Ekeberg.

Lösningen med boende på hjul är i nuläget tänkt att lösa bostadsfrågan fram till hösten, när asylsökande kan flytta tillbaka till turistanläggningar.