Det blev ingen politisk comeback i Skara för Bert Karlsson med Skara Framtid, istället turnerade han med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Men nu, mindre än två veckor innan valdagen, ger sig Bert in i Skarapolitiken på nytt.

Tillsammans med kommunfullmäktige Tanjo Andersson (KD), har de diskuterat viktiga frågor och utvecklat en plan för Skara.

– Dessa frågor har jag ventilerat med Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal och jag har även förankrat idéerna bland andra politiker i Skara så att vi kan se till att detta blir en verklighet. Det är inget som är taget ut luften, utan detta har vi gjort med andra politiker, säger Bert Karlsson.

Tanjo Andersson beskriver sig själv som en nyanländ Skarabo som vill göra det bästa för Skara.

– Jag har försökt skaffa mig en bild av stan och ser mycket positivt och många som vill framåt. Det vill jag vara med och utveckla så alla känner sig hemma i Skara, säger Tanjo Andersson.

Relaterat: Insändare: "Frågor jag anser bör drivas om jag får förtroendet"

Bert Karlsson kommer att stötta Tanjo Anderssons (KD) som en kandidat till kommunfullmäktige och vill se honom bli invald. Bert Karlsson kommer att stå utanför politiken, men ser Tanjo Andersson som en samarbetspartner.

– Han är från företagsvärlden, vilket är viktigt. Vi måste få in nytt blod i KD, säger Bert Karlsson.

Tanjo Andersson själv ser Bert Karlsson som en idéspruta.

– Han brinner för Skara och har det i sitt hjärta. Han har väldigt många idéer och har en del bra som man kan jobba med. Jag kan tänka mig att ha Bert som ett bollplank och diskutera idéer, som man kan göra om på ett sådant sätt att det går att driva frågan och göra något i samråd med andra. Det får inte bli byråkrati, utan vi ska komma framåt och göra något bra för Skara, säger Tanjo Andersson som beskriver planen som ett sätt att visa väljarna vad han står för.

Annons

Förändringsförslagen är alla inspirerade av modeller som fungerat i andra kommuner, som Vårgårda som är en förebild för ett växande företagsklimat, Vänersborg inom bostadsbyggande, Ulricehamn vad det gäller att ta bort nämnder och göra om den till utskott och Östersund vad det gäller valfrihet inom maten för äldre. Äldre ska få en matsedel med mat från lokala restauranger varje vecka som de kan beställa från, på det viset får äldre bättre mat och restaurangerna stöttas.

– Vi behöver inte hitta på nya grejer, det är bara att kolla på andra kommuner som lyckas.

Företagsklimatet är en av frågorna som prioriteras i planen.

– För att rädda Skara måste Skara bli mer positivt för företagen. Vi måste överföra pengar till företagarvärlden, det finns enorma resurser om vi tar bort konsulterna och med de pengarna kan man göra Skara företagsvänligt. Utan företag är staden död, säger Bert Karlsson.

Andra förslag handlar om att förstärka näringslivsenheten och Mega. Resurserna ska komma från kommunikationsavdelningen, som ska minskas. Även Vänortssamarbeten ska det dras ner på. Många av frågorna känns igen från tidigare Bert-utspel, som att tjänstemän ska bo i Skara och att inrätta en opolitisk borgmästare.

Barngrupperna i förskolan får inte överstiga 12 barn och dagbarnvårdare ska införas. Skolan vill man ska utökas med nya linjer, som lärlingslinje inom restaurang. Ett handbollsgymnasium ska också tillåtas. Vidare vill man se satsningar på Vilan.

I planen som Bert Karlsson varit med och tagit fram nämns också Klostergatan, det ska återställas till sitt ursprungliga utseende. Det ska också byggas fler parkeringar och införas p-skiva. Även tryggheten ska satsas på.

Bert Karlsson kan lova att det mesta i planen för att förändra i Skara kan genomföras kommande mandatperiod.

– Om Alliansen får makten kommer de att genomföra 95 procent av det. Några av punkterna är ifrågasatta, säger Bert Karlsson.