Vid besök på körskolor, arbetsförmedlingar och företag runt om i Skaraborg framkommer det hur viktigt det är att ungdomar tar körkort då det ofta är ett grundkrav för att få jobb. Med körkort blir unga mer rörliga, flexibla och kan ta jobb över hela Skaraborg. Dessutom underlättar ett körkort till att bosätta sig där man önskar, fler unga kan bo kvar i Skaraborg istället för att flytta till storstäderna.

Ett körkort, bilen och fungerande vägar är nödvändigt för att hela Skaraborg och Sverige ska kunna leva.

Annons

Men att ta ett körkort idag är en stor kostnad och många unga väntar då eller avstår från att ta sitt körkort. Därför behöver vi se över kostnaderna för att ta körkort så att unga verkligen har råd att ta körkort.

Alla övriga utbildningar i grundskola, gymnasiet, universitet och studieförbundens studiecirklar är idag momsbefriade, medan körkortsutbildningen är momsbelagd vilket fördyrar. Vi bör se över hur skatter och avgifter kopplade till körkortsutbildning kan minskas, exempelvis genom att sänka eller helt avskaffa momsen på körkort. För ett bilkörkort som kostar ca 20000 kronor är då skatten/momsen 4000 kr. Är detta rimligt när flera länder i EU har lägre momssatser på sin körkortsutbildning?

Ett ytterligare sätt är att underlätta för ungdomar att ta körkort är att göra det möjligt att ta CSN-lån för att kunna finansiera sitt körkort, så som för i stort sett alla andra utbildningar. Självklart måste det vara möjligt att kunna ta CSN-lån också för körkortsutbildningen.

Ett körkort är nyckeln in på arbetsmarknaden och gör samtidigt att unga kan leva och bo i hela Skaraborg. Vi behöver underlätta för fler unga att ta körkort. Därför föreslår jag att man tar bort eller sänker momsen på körkortsutbildningar samt inför också möjligheten att finansiera körkortet med CSN-lån. Detta är en bra satsning för våra ungdomar.

Sten Bergheden (M)

Trafikutskottet