Beklagligt anser undertecknad. Samfundet svenska kyrkan skildes från svenska staten vid millennieskiftet och det finns ingen  anledning att en företrädare för ett religiöst samfund får en sådan viktig förtroendepost.

Relaterat: Biskopen med i insynsråd vid länsstyrelsen

Vi är många samhällsmedborgare som inte är med i ovannämnda samfund eller ens kristna.

Henrik Andersson